Tag Archives: 3G3MX2-A4075-V1

Biến tần 3G3MX2-A4075-V1

Biến tần 3G3MX2-A4075-V1 ĐIện áp Cấp bảo vệ Công suất Mã hiệu CT VT AC200V IP20 0.1kW 0.2kW 3G3MX2-A2001-V1 0.2kW 0.4kW 3G3MX2-A2002-V1 0.4kW 0.75kW 3G3MX2-A2004-V1 0.75kW 1.1kW 3G3MX2-A2007-V1 1.5kW 2.2kW 3G3MX2-A2015-V1 2.2kW 3.0kW 3G3MX2-A2022-V1 3.7kW 5.5kW 3G3MX2-A2037-V1 5.5kW 7.5kW 3G3MX2-A2055-V1 7.5kW 11kW 3G3MX2-A2075-V1 11kW 15kW 3G3MX2-A2110-V1 15kW 18.5kW 3G3MX2-A2150-V1 AC400V IP20 0.4kW 0.75kW 3G3MX2-A4004-V1 0.75kW […]