Tụ điện Epcos

EPCOS B43584S6398M003
EPCOS B25834D0475K004
EPCOS B72214S0300K101
EPCOS B32672Z6474K 35 0.47uF 630V
EPCOS DKTFM378B2507 2500uF±10% Un3000V Ue10KVrms
EPCOS B84112G0000B110
EPCOS MK146J40RL 14UF 400V
EPCOS B25667c5237A375
EPCOS 6800μF/400V B43455/9688M00#
EPCOS B43584S6398M003
EPCOS B43584A4608M000
EPCOS B43586-S3468-Q1 4600uF 385V DC
EPCOS B43456-S9808-M13
EPCOS B43456-S9808-M13 8000
đại lý epsco | nhà phân phối epcos | tụ bù epcos
Tụ điện B43584-S4688-M1
EPCOS MK146J40RL
EPCOS B43252A9277M
EPCOS B43586-S3468-Q1 4600uF 385V DC
EPCOS B32656-S0125-K500 1.2LF\AC1000V\
EPCOS B43584-S4688-M1 6800UF 350VDC
EPCOS B43586-S9418-Q1
EPCOS B43584-S4688-M1 6800UF 350VDC
EPCOS B84112-B-A20
EPCOS B84112-B-A20 115/250V 2A 50/60HZ
EPCOS BR6000-R12 B44066-R6012-S230
EPCOS B43310-A5568-M000
EPCOS B58621M3200B021
EPCOS B84112-B-A20 50/60H2 115/250V 2A 25/085/21
EPCOS B32656-S1474-K500
EPCOS B43564-S9488-M2
EPCOS BR6000-R12
EPCOS B43456-S9508-M12
EPCOS B84112-B-A20 50/60H2 115/250V 2A 25/085/21
EPCOS B78417A2137A003
EPCOS B43584-S6228-M6
EPCOS MKK525-D-12/5-01
EPCOS BR6000-R12
EPCOS B44066S3210J230
EPCOS B44066D7020
EPCOS MKD440-D-20Y
EPCOS B44066D7050-I400
EPCOS B44066-D7025-S400
EPCOS B32304-A4332-A080 MKD480-D-33.0
EPCOS BR 6000
EPCOS B43586-S9418-Q1
EPCOS B84112-B-A20 115/250V 2A 50/60HZ
EPCOS S20K460
EPCOS B84113C0000B110
EPCOS B32656-Y7105-K701
EPCOS MKK800-D-12.5-01 B25667C7626A375
EPCOS B84143B0016R000 440/250V 16A 50/60Hz
EPCOS B72207S0301K101
EPCOS B84113C0000B110
EPCOS B25667C6167A375
EPCOS B57703M103G40
EPCOS B43456-A9129-M
EPCOS B43586-S9418-Q3 4100μF(Q)
EPCOS B32656-S0125-K500 1.2LF\AC1000V
EPCOS MKK800-D-12.5-01 B25667C7626A375
EPCOS MKK800-D-25.0-01 B25667C7127A375
EPCOS MKK765-D-30-0 B25667C7167J375
EPCOS MKK800-D-12 5-01 3X20.7uF
EPCOS MKK800-D-25.0-01
EPCOS MKK765-D-30-11 3X54.4uF
EPCOS B43456-S9508-M1 5000UF 400V
EPCOS B43456-S9758-M1 7500UF 400V
EPCOS B43456-S9508-M1 5000UF 400V
EPCOS B43456-S9758-M1 7500UF 400V
EPCOS MKK480-D-33-01
EPCOS B25990A0405J000 4μF±5% Un=2500V
EPCOS B25835M1225K007 2.2μF±10% Un=2100VAC
EPCOS DCMKP 2.2-30 IBR Un=2200VDC 30μF±5%
EPCOS B25990-J5185-J000
EPCOS MKK525-D-10-01
EPCOS B43456-S9758-M1 7500UF 400V
EPCOS B43456-S9508-M1 5000UF 400V
EPCOS B43310B9688A001
EPCOS B82462A4472M000
EPCOS B59100M1155A070
EPCOS B82462A4472M000
EPCOS B43586-S9418-Q3
EPCOS MK146J40RL
EPCOS B25855-C3105-K024
EPCOS B43564-S9488-M2.4800μU 400V
EPCOS B43310-A9109-M 10000μ 400V
EPCOS B32362-S6137-A800
EPCOS B32362-S3207-J040
EPCOS B32362-S4996-A000
EPCOS B32361-S5926-Z081
EPCOS B32363-S5466-A080
EPCOS B32362-A3407-K030
EPCOS B43584-S4688M1
EPCOS B32340-C2022-A530
EPCOS B32362-A3307-J030
EPCOS B32362-A3257-J030
EPCOS B32362-A3207-J030
EPCOS B43584-S6398-M3 500V3900UF
EPCOS B32355A4156J019
EPCOS B32356A4156J013
EPCOS B32355A4156J019
EPCOS B25835S3155K027 MKV1.5UF
EPCOS B43586-S3468-Q1 4600uF 385V 25/085/56
EPCOS MKD440-D-28.0-B32304-A4282-A040
EPCOS B44066-D07075-S400 ILN=110A QC=75KVar
EPCOS B32304-A4302-A040 MKD440-D-30.0
EPCOS MKK480-D-33-01
EPCOS B32656-S1474-K500 0.47uF 1500V
EPCOS MKK480-D-33-01
EPCOS B57831-M871-A3
EPCOS MKK480-D-25-01(400V)
EPCOS MKK525-D-20-01(400V)
EPCOS B32656-S1474-K500 0.47uF 1500V
EPCOS B84112G0000B116 250V16A
EPCOS B43310-A9828-M 8200μF(m)400V- 25/085/56
EPCOS MK146J40RL 14uF±5% 400V 50/60Hz
EPCOS B84115E0000B30
EPCOS B3292X-KIT CAP KIT FILM 0.01UF-15UF
EPCOS B3267X/B3265X-KIT CAP KIT FILM 0.1UF-3.3
EPCOS MK146J40RL 14uF±5%b 400V 50/60Hz~A
EPCOS MKK690-D-12.5-11
EPCOS BR6000-R12
EPCOS B84112-B-B120
EPCOS MKK480-D33-01 CN3*152.0UF+10/-5%
EPCOS 0022007-06
EPCOS BR6000-R12
EPCOS B84143A0080R000
EPCOS B25610A4188J300
EPCOS B43584-B4338-M
EPCOS B44066-D7050-S400
EPCOS B43564-S9588-M2 400V 5800UF
EPCOS MKK525-D-12
EPCOS B43306-U9667-M1
EPCOS B44066-D7050-S400 400V/50HZ 0.766MH 50KVAR
EPCOS MKK480-D-33-01 CN=3*152.0μF+10/-5% 50HZ 690VAC
EPCOS MK146J40RL 14uF±5%b 400V 50/60Hz~A
EPCOS B43564-S9658-M1-6500UF(M)400V

One thought on “Tụ điện Epcos

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *