Category Archives: Biến tần

biến tần 3 pha, biến tần 1 pha, đại lý biến tần, biến tần abb, biến tần allen bradley

Biến tần CIMR-V7AA45P5

Biến tần CIMR-V7AA45P5 Thông số kỹ thuật Yaskawa CIMR-V7AA45P5 Biến tần CIMR-22JP3-1BOOM Biến tần CIMR-30JP2-1BOOM Biến tần CIMR-G3A2L45 Biến tần CIMR-HF5S27P5 Biến tần CIMR-J7AA20P4 Biến tần CIMR-M5A27P5 Biến tần CIMR-M5N2011 Biến tần CIMR-M5N2018 Biến tần CIMR-M5N2022 Biến tần CIMR-M5N2030 Biến tần CIMR-M5N27P5 Biến tần CIMR-MR5N2011 Biến tần CIMR-MR5N2015 Biến tần CIMR-MR5N2022 Biến tần CIMR-MR5N20225 Biến […]

Biến tần 3G3MX2-A4075-V1

Biến tần 3G3MX2-A4075-V1 ĐIện áp Cấp bảo vệ Công suất Mã hiệu CT VT AC200V IP20 0.1kW 0.2kW 3G3MX2-A2001-V1 0.2kW 0.4kW 3G3MX2-A2002-V1 0.4kW 0.75kW 3G3MX2-A2004-V1 0.75kW 1.1kW 3G3MX2-A2007-V1 1.5kW 2.2kW 3G3MX2-A2015-V1 2.2kW 3.0kW 3G3MX2-A2022-V1 3.7kW 5.5kW 3G3MX2-A2037-V1 5.5kW 7.5kW 3G3MX2-A2055-V1 7.5kW 11kW 3G3MX2-A2075-V1 11kW 15kW 3G3MX2-A2110-V1 15kW 18.5kW 3G3MX2-A2150-V1 AC400V IP20 0.4kW 0.75kW 3G3MX2-A4004-V1 0.75kW […]

Biến tần MD310T11B

Biến tần MD310T11B Biến tần MD210 Biến tần MD210S0.4B Biến tần MD210S0.7B Biến tần MD210S1.5B Biến tần MD210S2.2B Biến tần MD210-2T0.4B Biến tần MD210-2T0.7B Biến tần MD210-2T1.1B Biến tần MD210-2T2.2B Biến tần MD210T0.4B Biến tần MD210T0.7B Biến tần MD210T1.5B Biến tần MD210T2.2B Biến tần MD310 Biến tần MD310S0.4B Biến tần MD310S0.7B Biến tần MD310S1.5B Biến […]