Category Archives: Khởi động từ

Khởi động từ NC3-16-30-10

Khởi động từ NC3-16-30-10 Khởi động từ CJX2-1810 Chint NC3(CJ46)-09-03-10 110V Chint NC3-09-03-10 220V Chint NC3(CJ46)-09-03-10 380V Chint NC3(CJ46)-09-03-10 48V Chint NC3(CJ46)-09-03-10 24V Chint NC3(CJ46)-09-03-10 660V

Khởi động từ Siemens 3TF53

Khởi động từ Siemens 3TF53 3TF53110XF0 SEAL 205A AC110V 50Hz, 1NO+1NC 3TF53110XG2 SEAL 205A AC110V 50/60Hz, 1NO+1NC 3TF53110XK2 SEAL 205A, 1NO+1NC 3TF53110XL2 SEAL 205A AC230V 50/60Hz, 1NO+1NC 3TF53110XL2ZR11 SEAL 205A AC230V 50/60Hz, 1NO+1NC 3TF53110XM0 SEAL 205A AC220V 50Hz, 1NO+1NC 3TF53110XN2 SEAL 205A AC220V 50/60Hz, 1NO+1NC 3TF53110XP0 SEAL 205A AC230V 50Hz, 1NO+1NC

Khởi động từ phòng nổ QJZ16-200

Khởi động từ phòng nổ QJZ16-200 Model V A A/50 A/50 QJZ16-200/660(380)N 660(380) 200 2500 2000 QJZ16-200/1140(660)N 1140(660) QJZ16-400/660(380)N 660(380) 400 4000 3200 Model A A/50 A/50 QJZ16-200/1140(660) 1140(660) 200 2500 2000 QJZ16-315/1140(660) 1140(660) 315 4000 3200 QJZ16-400/1140(660) 1140(660) 400 QJZ16-500/1140(660) 1140(660) 500 8000 6400 QJZ16-630/1140(660) 1140(660) 630 Khởi động từ phòng nổ QJZ16-200 200A […]