Biến tần 3G3MX2-A4075-V1

ĐIện áp Cấp bảo vệ
Công suất Mã hiệu
CT VT

AC200V
IP20 0.1kW 0.2kW 3G3MX2-A2001-V1
0.2kW 0.4kW 3G3MX2-A2002-V1
0.4kW 0.75kW 3G3MX2-A2004-V1
0.75kW 1.1kW 3G3MX2-A2007-V1
1.5kW 2.2kW 3G3MX2-A2015-V1
2.2kW 3.0kW 3G3MX2-A2022-V1
3.7kW 5.5kW 3G3MX2-A2037-V1
5.5kW 7.5kW 3G3MX2-A2055-V1
7.5kW 11kW 3G3MX2-A2075-V1
11kW 15kW 3G3MX2-A2110-V1
15kW 18.5kW 3G3MX2-A2150-V1

AC400V
IP20 0.4kW 0.75kW 3G3MX2-A4004-V1
0.75kW 1.5kW 3G3MX2-A4007-V1
1.5kW 2.2kW 3G3MX2-A4015-V1
2.2kW 3.0kW 3G3MX2-A4022-V1
3.0kW 4.0kW 3G3MX2-A4030-V1
4.0kW 5.5kW 3G3MX2-A4040-V1
5.5kW 7.5kW 3G3MX2-A4055-V1
7.5kW 11kW 3G3MX2-A4075-V1
11kW 15kW 3G3MX2-A4110-V1
15kW 18.5kW 3G3MX2-A4150-V1

AC200V
IP20 0.1kW 0.2kW 3G3MX2-AB001-V1
0.2kW 0.4kW 3G3MX2-AB002-V1
0.4kW 0.55kW 3G3MX2-AB004-V1
0.75kW 1.1kW 3G3MX2-AB007-V1
1.5kW 2.2kW 3G3MX2-AB015-V1
2.2kW 3.0kW 3G3MX2-AB022-V1

đại lý 3G3MX2-A4075-V1 | nhà phân phối 3G3MX2-A4075-V1 | omron 3G3MX2-A4075-V1 | đại lý biến tần 3G3MX2-A4075-V1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *