Khởi động từ Siemens 3TF53

3TF53110XF0 SEAL 205A AC110V 50Hz, 1NO+1NC
3TF53110XG2 SEAL 205A AC110V 50/60Hz, 1NO+1NC
3TF53110XK2 SEAL 205A, 1NO+1NC
3TF53110XL2 SEAL 205A AC230V 50/60Hz, 1NO+1NC
3TF53110XL2ZR11 SEAL 205A AC230V 50/60Hz, 1NO+1NC
3TF53110XM0 SEAL 205A AC220V 50Hz, 1NO+1NC
3TF53110XN2 SEAL 205A AC220V 50/60Hz, 1NO+1NC
3TF53110XP0 SEAL 205A AC230V 50Hz, 1NO+1NC
3TF53110XQ0 SEAL 205A AC380V 50Hz, 1NO+1NC
3TF53110XU0 SEAL 205A AC240V 50Hz, 1NO+1NC
3TF53220XB0 SEAL 205A AC24V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XC0 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XC1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XC2 SEAL 205A AC24V 50/60Hz, 2NO+2NC
3TF53220XD0 SEAL 205A AC42V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XD2 SEAL 205A AC42V 60Hz, 2NO+2NC
3TF53220XE0 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XF0 SEAL 205A AC110V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XG0 SEAL 205A AC36V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XG1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XG2 SEAL 205A AC110V 50/60Hz, 2NO+2NC
3TF53220XH0 SEAL 205A AC48V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XJ2 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XK1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XK2 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XL0 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XL1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XL2 SEAL 205A AC230V 50/60Hz, 2NO+2NC
3TF53220XM0 SEAL 205A AC220V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XM1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XM2 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XN1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XN2 SEAL 205A AC220V 50/60Hz, 2NO+2NC
3TF53220XP0 SEAL 205A AC230V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XP1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XP2 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XQ0 SEAL 205A AC380V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XQ2 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XR0 SEAL 205A AC415V 50Hz, 2NO+2NC
3TF53220XR1 SEAL 205A, 2NO+2NC
3TF53220XR2 SEAL 205A, 2NO+2NC

đại lý 3TF53, nhà phân phối 3TF53, đại lý contactor 3TF53, khởi động từ 3TF53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199