Bộ nguồn TDK Lamda

đại lý tkd lamda | nhà phân phối tdk lamda

 Part number Power (W) Output info Construction
Bộ nguồn HWS15-3/A 9.9 3.3V / 3A Enclosed
Bộ nguồn HWS30-3/A 19.8 3.3V / 6A Enclosed
Bộ nguồn HWS50-3/A 33 3.3V / 10A Enclosed
Bộ nguồn HWS100-3/A 66 3.3V / 20A Enclosed
Bộ nguồn HWS150-3/A 99 3.3V / 30A Enclosed
Bộ nguồn HWS15-5/A 15 5V / 3A Enclosed
Bộ nguồn HWS30-5/A 30 5V / 6A Enclosed
Bộ nguồn HWS50-5/A 50 5V / 10A Enclosed
Bộ nguồn HWS100-5/A 100 5V / 20A Enclosed
Bộ nguồn HWS150-5/A 150 5V / 30A Enclosed
Bộ nguồn HWS15-12/A 15.6 12V / 1.3A Enclosed
Bộ nguồn HWS30-12/A 30 12V / 2.5A Enclosed
Bộ nguồn HWS50-12/A 51.6 12V / 4.3A Enclosed
Bộ nguồn HWS100-12/A 102 12V / 8.5A Enclosed
Bộ nguồn HWS150-12/A 156 12V / 13A Enclosed
Bộ nguồn HWS15-15/A 15 15V / 1A Enclosed
Bộ nguồn HWS30-15/A 30 15V / 2A Enclosed
Bộ nguồn HWS50-15/A 52.5 15V / 3.5A Enclosed
Bộ nguồn HWS100-15/A 105 15V / 7A Enclosed
Bộ nguồn HWS150-15/A 150 15V / 10A Enclosed
Bộ nguồn HWS15-24/A 15.6 24V / 0.65A Enclosed
Bộ nguồn HWS30-24/A 31.2 24V / 1.3A Enclosed
Bộ nguồn HWS50-24/A 52.8 24V / 2.2A Enclosed
Bộ nguồn HWS100-24/A 108 24V / 4.5A Enclosed
Bộ nguồn HWS150-24/A 156 24V / 6.5A Enclosed
Bộ nguồn HWS15-48/A 15.84 48V / 0.33A Enclosed
Bộ nguồn HWS30-48/A 31.2 48V / 0.65A Enclosed
Bộ nguồn HWS50-48/A 52.8 48V / 1.1A Enclosed
Bộ nguồn HWS100-48/A 100.8 48V / 2.1A Enclosed
Bộ nguồn HWS150-48/A 158.4 48V / 3.3A Enclosed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *