Tag Archives: đại lý tkd lamda

Bộ nguồn TDK Lamda

Bộ nguồn TDK Lamda đại lý tkd lamda | nhà phân phối tdk lamda  Part number Power (W) Output info Construction Bộ nguồn HWS15-3/A 9.9 3.3V / 3A Enclosed Bộ nguồn HWS30-3/A 19.8 3.3V / 6A Enclosed Bộ nguồn HWS50-3/A 33 3.3V / 10A Enclosed Bộ nguồn HWS100-3/A 66 3.3V / 20A Enclosed Bộ nguồn […]