Biến tần CIMR-HB4A0003FAA

CIMR-HB4A0003FAA
CIMR-HB4A0005FAA
CIMR-HB4A0006FAA
CIMR-HB4A0009FAA
CIMR-HB4A0015FAA
CIMR-HB4A0018FAA

H1000 Varispeed G7
CIMR-HB4A0003FAA(0.4KW) CIMR-G7B40P4
CIMR-HB4A0005FAA(0.75KW) CIMR-G7B40P7
CIMR-HB4A0006FAA(1.5KW) CIMR-G7B41P5
CIMR-HB4A0009FAA(2.2KW) CIMR-G7B42P2
CIMR-HB4A0015FAA(3.7KW) CIMR-G7B43P7
CIMR-HB4A0018FAA(5.5KW) CIMR-G7B45P5
CIMR-HB4A0024FAA(7.5KW) CIMR-G7B47P5
CIMR-HB4A0031FAA(11KW) CIMR-G7B4011
CIMR-HB4A0039FAA(15KW) CIMR-G7B4015
CIMR-HB4A0045FAA(18.5KW) CIMR-G7B4018
CIMR-HB4A0060FAA(22KW) CIMR-G7B4022
CIMR-HB4A0075FAA(30KW) CIMR-G7B4030
CIMR-HB4A0091FAA(37KW) CIMR-G7B4037
CIMR-HB4A0112FAA(45KW) CIMR-G7B4045
CIMR-HB4A0150FAA(55KW) CIMR-G7B4055
CIMR-HB4A0180FAA(75KW) CIMR-G7B4075
CIMR-HB4A0216FAA(90KW) CIMR-G7B4090
CIMR-HB4A0260FAA(110KW) CIMR-G7B4110
CIMR-HB4A0304FAA(132KW) CIMR-G7B4132
CIMR-HB4A0370FAA(160KW) CIMR-G7B4160
CIMR-HB4A0450FAA(185KW) CIMR-G7B4185
CIMR-HB4A0515FAA(220KW) CIMR-G7B4220
CIMR-HB4A0605FAA(315KW) CIMR-G7B4300
CIMR-HB4A0810FAA(355KW)  
CIMR-HB4A1090FAA(500KW)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199