Đại lý phân phối Fatek

Ontida phân phối các sản phẩm của Fatek tại Việt Nam:

  • Đại lý Fatek PLC
  • Đại lý Fatek HMI
  • Đại lý Fatek IoT
  • Đại lý Fatek SCADA
  • Đại lý Fatek Servo
  • Đại lý Fatek Software
  • nhà phân phối fatek | đại lý plc fatek | fatek việt nam

Bộ lập trình FBs-44MNR2-AC
Bộ lập trình FBs-44MNT2-AC
Bộ lập trình FBs-32MNR2-AC
Bộ lập trình FBs-32MNT2-AC
Bộ lập trình FBs-20MNR2-AC
Bộ lập trình FBs-20MNT2-AC
Bộ lập trình FBs-60MCR2-AC
Bộ lập trình FBs-60MCT2-AC
Bộ lập trình FBs-40MCR2-AC
Bộ lập trình FBs-40MCT2-AC
Bộ lập trình FBs-32MCR2-AC
Bộ lập trình FBs-32MCT2-AC
Bộ lập trình FBs-24MCR2-AC
Bộ lập trình FBs-24MCT2-AC
Bộ lập trình FBs-20MCR2-AC
Bộ lập trình FBs-20MCT2-AC
Bộ lập trình FBs-14MCR2-AC
Bộ lập trình FBs-14MCT2-AC
Bộ lập trình FBs-10MCR2-AC
Bộ lập trình FBs-10MCT2-AC
Bộ lập trình FBs-60MAT2-AC
Bộ lập trình FBs-60MBT2-AC
Bộ lập trình FBs-60MAR2-AC
Bộ lập trình FBs-60MBR2-AC
Bộ lập trình FBs-40MAT2-AC
Bộ lập trình FBs-40MBT2-AC
Bộ lập trình FBs-40MAR2-AC
Bộ lập trình FBs-40MBR2-AC
Bộ lập trình FBs-32MAT2-AC
Bộ lập trình FBs-32MBT2-AC
Bộ lập trình FBs-32MAR2-AC
Bộ lập trình FBs-32MBR2-AC
Bộ lập trình FBs-24MAT2-AC
Bộ lập trình FBs-24MAR2-AC
Bộ lập trình FBs-20MAT2-AC
Bộ lập trình FBs-20MAR2-AC
Bộ lập trình FBs-14MT2-AC
Bộ lập trình FBs-14MAR2-AC
Bộ lập trình FBs-10MAJ2-AC
Bộ lập trình FBs-10MAT2-AC
Bộ lập trình FBs-10MAR2-AC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199