Đại lý aptomat Honeywell

“Circuit Breaker ** GCP-31ANM3A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM10A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:10A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, r”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM3A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:1.5~2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, Form Number:, Re”
“Circuit Breaker ** GCP-33ANM7AAX,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:7A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF, Form Number:, Rem”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM2A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:2A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, rk”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM30A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:30A, Interrupt Current Rating:1.5~2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, Form Number:, R”
“Circuit Breaker ** GCP-33ANM20A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:20A, Interrupt Current Rating:1.5~2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM7A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:7A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM7A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:7A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-33ANM15AAX,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:15A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM3AAX,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, rk”
“Circuit Breaker ** GCP-31ANM5A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:5A, Interrupt Current Rating:1.5~2.5KA, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, ”
“Circuit Breaker ** GCP-31ANM5A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:5A, Interrupt Current Rating:1.5~2.5KA, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, ”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM5A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:5A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-33A(3A/3P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-33A(7A/3P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:7A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-31A(20A/1P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:20A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-31A(10A/1P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:10A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-31A(10A/1P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:10A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(1A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:1A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(1A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:1A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(2A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:2A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-33A(5A/3P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:5A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(30A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:30A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-33A(10A/3P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:10A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Other Relay ** SZR-LY2-N1-DC24V,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:24VDC, Current Rating:10A, Contact Arrangement:0, Type:DC, Remark:”
“Overload Relay ** SZR-MY4-N1-DC24V,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:24VDC, Current Rating:3A, Contact Arrangement:8P, Type:INSERT, Remark:DPDT”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(3A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Relay Socket ** SZX-SLF-08N,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Type:, Connection Pin Quantity:8P, Tolerance Capacity:, Remark:”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(3A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”

aptomat Honeywell | nhà phân phối aptomat Honeywell | thiết bị đóng cắt honeywell

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199