Vahle Việt Nam

đại lý Vahle, nhà phân phối Vahle
PAUL VAHLE L20,F35,F45
PAUL VAHLE U10/U20/U30/U15/U25/U35
PAUL VAHLE KBSL/KSL/KSLT/KSG
PAUL VAHLE MKL-MKLD-MKLF-MKLS
PAUL VAHLE LSV/LSVG
PAUL VAHLE VKS-VKL
PAUL VAHLE POWERCOM 485
PAUL VAHLE CPS
PAUL VAHLE SMG
PAUL VAHLE BLS,BLK
Vahle SA-KDS/40/3/14HS0.5/3/4/4,NR.168081/00
Vahle AH-KFA,NR.600007/00
Vahle SA-KDS2/40/1/14HS0.5/1/4/2-4,NR.168079
Vahle SA-KDS2/40/6/14HS0.5/4/6,NR.168084
Vahle KST 2-40(168137 )
Vahle 151772
Vahle 151773
Vahle BLS200-2-01 Nr:590000
Vahle BLK200-2-01 Nr:590001/00
Vahle FH2.5 NR.165120
Vahle NR.168086
Vahle US10 NR.165008
Vahle U10/25C-6PH NR.167006
Vahle US10S NR.165009
Vahle U10/25C-6PE NR.167066
Vahle UEV10 NR.165006
Vahle KDS2/40PH NR.168073
VAHLE :U10/25C, U10/25F, U10/25E, UES10, BFU10B-10, KH10-10N
KA10-2N, KA10-4N, KA10-6N, KA10-8N, KA10-10N, USK10
EFTU10-2-KUFU, KUFU25-10, KDS2/40-1-14, KDS2/40-2-14
KDS2/40-3-14, KDS2/40-12-14, KESR32/55-1-14, KST2/40
KMKU2/40, MK55, KMK2/40, DSW2/40, AKE, AKB, KVT10N-4
KVT10N-5, KVT10N-6, UDV15/25EK4, UDVN15/25CK4, UDVN15/25EK4
UE15K4, GH40-M6, GH40-M6K4, KA15/2, UES15TS, BFU15B-6
BFU15B-8, US15, USE15, SE15, IT/U15-5M, IT/U15-15M
LTE/LTE-U15, EFTU15-8-KSTU, EFTU15-2-KDSTLU, EFTU15-3-KDSTLU
KST30, KST55, KST30, KSTL-30, KSF25-6, KSF25-7, KSF25-8
KESR32-55-1-18, KSFU25-2, KSFU25-7, KSFU25-8, KDS2/40-1-18
KDS2/40-2-18, KDS2/40-7-18, KDS2/40-8-18, KST15, KST40
KST60, KDST30, UMAS12ST, VKS3/140HS, VKS3/140SS, VKS6/120HS
VKS6/140HS, VEKS3/10-120L, BEKS4/10-120L, VLS4/140, VNS5/10-140
VNS6/10-140, VUS6H, EFTV3-KSTU, EFTV4-KSTU, DVKS3/60, DVKS3/100
VSTS1/10-60M, VSTS1/100M, VSTS1/120M, VSTS1/140M, KST30, KST55
KSTL30, KSTL55, KSTU30, KSTU55, KESR30-55-2, KESR32-55-3

One thought on “Vahle Việt Nam

 1. Trang says:

  Chào anh chị,
  Hiện tại công ty mình đang cần mua sản phẩm của VAHLE như bên dưới:
  Vahle BLS 200-2-01 Charging Contact
  Model: BLS200-2-01
  Qty: 02pce

  Vui lòng gửi báo giá về email giúp mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199