Đại lý bộ điều khiển Honeywell

02201U Control Box TF 830 unit pack
02234U Control Box TF 834.3 unit pack
02235 Control Box TF 834E.3
02404U Control Box TF 802 unit pack
02601U Control Box TFI 812 Mod.5 m.VZ unit pack
2602 Control Box TFI 812 Mod.10 m.VZ
02602U Control Box TFI 812 Mod.10 m.VZ unit pack
0312005U Control Box DKO 972 Mod.05 unit pack
0332005U Control Box DKG 972 Mod.05 unit pack
0350001U Control Box DMG 970 Mod.01 unit pack
0350003U Control Box DMG 970 Mod.03 unit pack
0366001U Control Box DLG 976 Mod.01 unit pack
0366003U Control Box DLG 976 Mod.03 unit pack
0620220U Control Box MMI 810.1 Mod.33 unit pack
0620420U Control Box MMI 811.1 Mod.63 unit pack
06256U Control Box MMI 962.1 Mod.23 unit pack
0640220U Control Box MMG 810.1 Mod.33 unit pack
0642520U Control Box MMG 810.1 Mod.43 unit pack
0642620U Control Box MMG 810.1 Mod.45 unit pack
0690320U Flame relay FFW 930.1 unit pack
08001U Control Box TMO 720-4 Mod.35 unit pack
08211U Control Box TMG 740-3 Mod.32-32 unit pack
8213 Control Box TMG 740-3 Mod.63-55
08213U Control Box TMG 740-3 Mod.63-55 unit pack

Nhà phân phối bộ điều khiển Honeywell

08218U CONTROL BOX TMG 740-3 MOD.43-35 UNIT PACK
08223U Control Box TMG 740-3 Mod.43-35 110V unit pack
105172A/U SEAL-OFF ADAPTER. PRES- SURE BLOCK. FOR C7015A
113228/U UV SENSING TUBE-C7012, C7020.
123539/U ANTI-VIBRATION MOUNT FOR C7012A,E; C7020
1260001U Ignition device ZT 931 4mm 110V unit pack
129464M/U UV SENSING TUBE 0 F.TO 250 F FOR C7035
129464N/U U.V. TUBE FOR C7035, -40 TO 250F.
13000 Ignition device ZT 870 220/240V
13000U IGNITION DEV. ZT 870 220/240V UNIT PCK
13121 Ignition device ZT 930 1mm 220/240V
13131 Ignition device ZT 931 1mm 220/240V
13134 Ignition device ZT 931 4mm 220/240V
133568/U AUXILIARY SWITCH
133569/U FACTORY SET PROOF OF CLOSURE SWITCH FOR V4055/V4062/V9055.
136733/U HEAT BLOCK FOR C7027
150S HI PRESS LEVEL CONTROL
16002U UV Cell UVZ 780 red unit pack
16202U COIL AND SHUTTER ASSY, FOR C7012E,F. ALL MODELS EXCEPT 220V/50 HZ. REPLACEMENT FOR 120625B.
16531U IR-FLICKERDETECTOR IRD 1020.1
16532U IRD 1020.1 UNIT PACK
17010U AIRFLEX 001 UNIT PACK
18807 Mounting flange for UVZ/FZ
18812U UV Cell UVZ 780 blue unit pack
18813 UV Cell UVZ 780 red
18813U UV Cell UVZ 780 red unit pack

tài liệu honeywell, bộ điểu khiển honeywell

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199