Tag Archives: Khởi động từ 3RT1122-1AN20

Khởi động từ 3RT1122-1AN20

Khởi động từ 3RT1122-1AN20 Contactor 3RT1035-1A.0 Ucuộn hút 220VAC Tiếp điểm phụ 3RH1921-1FA22 Contactor 3RT1122-1AN20 400V Ucuộn hút 220VAC Tiếp điểm phụ 3RH1911-1FA22 Contactor 3RT1122-1BM40 cuộn hút 220 VAC Contactor DIM(C)65, Tiếp điểm phụ DIL M150- XHI 22 Contactor DILRC 16,220 VDC Tiếp điểm phụ 22 DIL 10A Contactor DIL-M(C)25 Tiếp điểm phụ DIL M32- […]

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199