Đại lý phân phối Siemens
Siemens 6ES7361-3CA01-0AA0
6EP1336-3BA00
6ES7321-1BH02-0AA0
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7322-1BH01-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7361-3CA01-0AA0
6ES7368-3BB01-0AA0
6ES7368-3BC51-0AA0
6ES7392-1AJ00-0AA0
6ES7392-1AM00-0AA0
6ES7901-0BF00-0AA0
6FC5103-0AB01-0AA2
6FC5110-0BB01-0AA2
6FC5110-0DB02-0AA2
6FC5111-0CA01-0AA0
6FC5111-0CA02-0AA2
6FC5111-0CA73-0AA1
6FC5114-0AA02-0AA0
6FC5114-0AB01-0AA1
6FC5147-0AA13-0AA1
6FC5203-0AB20-0AA1
6FC5203-0AB20-1AA0
6FC5203-0AB20-1AA0
6FC5203-0AC00-0AA2
6FC5203-0AD10-0AA0
6FC5203-0AE00-0AA0
6FC5203-0AE00-0AA0
6FC5203-0AF00-0AA1
6FC5203-0AF04-0AA0
6FC5210-0DA00-1AA1
6FC5210-0DA20-0AA1
6FC5210-0DA20-0AA1
6FC5210-0DA20-2AA1
6FC5210-0DF00-0AA2
6FC5210-0DF00-1AA1
6FC5210-0DF20-0AA0
6FC5247-0AA00-0AA2
6FC5247-0AA00-0AA2
6FC5247-0AA00-0AA3
6FC5247-0AA01-0AA0
6FC5247-0AA11-0AA2
6FC5247-0AA11-0AA3
6FC5247-0AA17-0AA1
6FC5247-0AA30-0AA0
6FC5247-0AA31-0AA0
6FC5247-0AA36-0AA0
6FC5250-6BY30-5AH0
6FC5250-6CY30-5AH0
6FC5303-0DT12-1AA0
6FC5357-0BA10-0AE0
6FC5357-0BB11-0AE0
6FC5357-0BB21-0AE0
6FC5357-0BB22-0AE0
6FC5357-0BB34-0AA0
6FC5370-0AA00-2AA0
6FC5370-0AA00-3AA0
6FC5410-0AY03-0AA1
6FC5412-0FA10-0AA0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *