Rơ le nhiệt LRD05KN

Schneider LRD05KN

Rơ le nhiệt LRD01C 0.1-0.16A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD02C 0.16-0.25A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD03C 0.25-0.4A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD04C 0.4-0.63A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD05C 0.63-1A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD06C 1-1.6A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD07C 1.6-2.5A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD08C 2.5-4A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD10C 4-6A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD12C 5.5-8A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD14C 7-10A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD16C 9-13A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD21C 12-18A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD22C 16-24A LC1-D25-38
Rơ le nhiệt LRD32C 23-32A LC1-D25-38
Rơ le nhiệt LRD35C 30-38A LC1-D25-38
Rơ le nhiệt LRD3322C 17-25A LC1-D40-65
Rơ le nhiệt LRD3353C 23-32A LC1-D40-65
Rơ le nhiệt LRD3355C 30-40A LC1-D40-65
Rơ le nhiệt LRD3357C 37-50A LC1-D40-65
Rơ le nhiệt LRD3359C 48-65A LC1-D40-65
Rơ le nhiệt LRD3361C 55-70A LC1-D80-95
Rơ le nhiệt LRD3363C 63-80A LC1-D80-95
Rơ le nhiệt LRD3365C 80-104A LC1-D80-95
Rơ le nhiệt LRD4365 80-104A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LRD4367 95-120A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LRD4369 110-150A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LR9D5367 60-100A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LR9D5369 90-150A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LR9F5369 90-150A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LR9F5371 132-220A LC1-D205-D245
Rơ le nhiệt LAD7B106C 35C

đại lý rơ le nhiệt schneider, nhà phần phối schneider, nhà phân phối rơ le nhiệt schneider, rơ le nhiệt schneider

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *