Rơ le bán dẫn G3NA-440B-2 DC5-24, omron G3NA-440B-2
đại lý rơ le omron, nhà phân phối rơ le omron
G3NA-205B AC100-120
G3NA-205B AC200-240
G3NA-205B DC5-24
G3NA-205B DC5-24 (C3)

G3NA-210B AC100-120
G3NA-210B AC200-240
G3NA-210B DC5-24
G3NA-210B DC5-24 (C3)
G3NA-210B-UTU AC200-240
G3NA-220B AC100-120
G3NA-220B AC200-240
G3NA-220B DC5-24
G3NA-220B DC5-24 (C3)
G3NA-220B-UTU DC5-24
G3NA-225B AC100-120
G3NA-225B AC200-240
G3NA-225B DC5-24
G3NA-225B DC5-24 (C3)
G3NA-225B-UTU DC5-24
G3NA-240B AC100-120
G3NA-240B AC200-240
G3NA-240B DC5-24
G3NA-250B-UTU DC5-24
G3NA-275B-UTU AC100-240
G3NA-275B-UTU DC5-24
G3NA-275B-UTU-2 AC100-240
G3NA-275B-UTU-2 DC5-24
G3NA-290B-UTU AC100-240
G3NA-290B-UTU DC5-24
G3NA-290B-UTU-2 AC100-240
G3NA-290B-UTU-2 DC5-24
G3NA-410B AC100-240
G3NA-410B DC5-24
G3NA-420B AC100-240
G3NA-420B DC5-24
G3NA-425B AC100-240
G3NA-425B DC5-24
G3NA-425B-2 AC100-240
G3NA-425B-2 DC5-24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *