Đại lý AGP3600-T1-D24

GP2600-TC41-24V:12.1 TFT 256
GP2601-TC41-24V: 12.1 TFT 256
GP2500-TC41-24V:10.4 TFT 256
GP2501-TC41-24V:10.4 TFT 256
GP2500-SC41-24V:10.4 STN 64
GP2501-SC41-24V:10.4 STN 64
GP2500-LG41-24V:10.4 LCD
GP2501-LG41-24V:10.4 LCD
GP2400-TC41-24V:7.4 TFT 256
GP2401-TC41-24V:7.4 TFT 256
GP2300-TC41-24V:5.7 TFT 256
GP2300-SC41-24V:5.7 TFT 256
GP2300-LG41-24V:5.7 LCD
GP2301-TC41-24V:5.7 STN 64
GP2301-SC41-24V:5.7 STN 64
GP2301-LG41-24V:5.7 LCD
GP2401H-TC41-24V:6.5 TFT 256
GP2301H-SC41-24V:5.7 STN 64
GP2301H-LG41-24V:5.7 LCD
GP37W2-BG41-24V:5.7 LCD
GP477R-EG41-24VP:8.9

GP3000
AGP3750-T1-D24,
AGP3750-T1-D24-M,
AGP3600-T1-D24,
AGP3600-T1-D24-D81K,
AGP3600-T1-D24-D81C,
AGP3600-T1-D24-FN1M,
AGP3600-T1-D24-CA1M,
AGP3500-T1-D24-CA1M,
AGP3500-T1-D24-D81K,
AGP3500-T1-D24-D81C,
AGP3500-T1-D24-FN1M,
AGP3500-T1-D24/AGP3500-T1-D24-M
AGP3500-S1-D24/AGP3500-S1-D24-M
AGP3500-L1-D24,
AGP3500-S1-D24-D81K,
AGP3500-L1-D24-D81C,
AGP3500-S1-D24-D81C,
AGP3400-S1-D24,
AGP3400-T1-D24-D81K,
AGP3400-T1-D24-FN1M,
AGP3400-S1-D24-D81K
AGP3400-T1-D24-CA1M,
AGP3450-T1-D24/AGP3450-T1-D24-M
AGP3400-T1-D24/AGP3400-T1-D24-M,
AGP3400-T1-D24-D81C,
AGP3400-S1-D24-D81C
AGP3360-T1-D24,
AGP3300-T1-D24/AGP3300-T1-D24-M
AGP3300-S1-D24,
AGP3300-L1-D24/AGP3300-L1-D24-M,
AGP3310H-T1-D24
AGP3300-S1-D24-D81K,
AGP3300-S1-D24-D81C,
AGP3300-L1-D24-D81C
AGP3300-L1-D24-FN1M,
AGP3300-T1-D24-CA1M,
AGP3301-S1-D24,
AGP3300H-S1-D24
AGP3301-L1-D24/AGP3301-L1-D24-M,
AGP3300H-L1-D24,
AGP3300-T1-D24-D81K
AGP3310-T1-D24,
AGP3300-L1-D24-D81K,
AGP3300-L1-D24-CA1M
AGP3200-T1-D24/AGP3200-T1-D24-M,
AGP3200-A1-D24
1、GP2000
GP2600-TC41-24V GP2601-TC41-24V
GP2500-TC41-24V GP2501-TC41-24V
GP2500-SC41-24V GP2501-SC41-24V
GP2501-LG41-24V GP2300-TC41-24V
GP2301-SC41-24V GP2301-LG41-24V
2、GP77
GP37W2-BG41-24V GP477R-EG11-24V GP477R-BG41-24VP
GP477R-EG41-24VP GP477R-BG41-24V
3、S*******Touch
ST400-AG41-24V ST401-AG41-24V
ST403-AG41-24V ST402-AG41-24V 3.8
4、GP2000H
GP2401H-TC41-24V GP2301H-SC41-24V GP2301H-LG41-24V

AST3301W-B1-D24 AST3301W-S1-D24 AST3501W-T1-D24
AST3201-A1-D24 AST3301-S1-D24 AST3401-T1-D24
AST3501-C1-D24 GP3500-S1-D24
AST3211-A1-D24 AST3301-T1-D24 AST3301-B1-D24
AST3302-B1-D24 AST3501-T1-D24 GP47J-EG11
GP477R-EG11-24V GP675-TC41-24V GP470-EG31-24V
GP577R-SC41-24VP GP577R-EG41-24V GP577R-EG41-24V
GP577R-LG41-24V GP577R-BG41-24V GP577R-TC11
GP577R-TC41-24VP GP570-BG11-24V GP570-SG31-24V
GP377-LG41-24V GP377-SC41-24V GP370-LG11-24V
GP530-TC11-EX GP430-XY37 GPH70-LG11-24V
GP570-SC21-24VP AST3211-A1-D24(3.8寸)
GP570-SC31-24V GP2401H-SH41-24V

đại lý proface | màn hình proface | đại lý hmi proface | đại lý phân phối proface | nhà phân phối AGP3600-T1-D24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199