Đầu nối FITTING PH6-01

Thông số kỹ thuật đầu nối PH6-01:

Type One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mount Direction
Applicable Fluid Water / Air Application Standard/Mini
Screw Mounting, Direction Elbow Elbows Universal elbow
Applicable Tube O.D.1(φ) 6 Types of connection screw 1 R
Nominal of Thread 1 1/8 Package Specifications Regular Packaging Specifications
Release Ring Color Black Resin Body Color Black

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *