Cầu dao 3RV2411-0HA10

Transformer pri:3x690VAC/sec: 24VDC 10A, Elme, Part No: DGB-K11X
Transformer pri:690VAC/sec:230VAC 250VA, Elme, Part No: E13-A342H
Power Switch 0,55A-0,8A Siemens, Part No: 3RV2411-0HA10
Power Switch 0,28A-0,4A Siemens, Part No: 3RV2411-0EA10
Power Switch 14-20A Class 20 Part No: 3RV2031-4BB10
Auxiliary contact Part No: 3RV2901-1A
Main switch 63 A (red/yellow) Part No: 3LD2504-0TK53
AC current contactor 15 KW Part No: 3RT2027-1BB44
Varistor Part No: 3RT2926-1BB00
Tiếp điểm 3RT2926-1BB00
Tiếp điểm 3RH2140-1BB40
Tiếp điểm 3RH2911-1FA40
Varistor DC 24…70V Part No: 3RT2916-1BB00
Tiếp điểm 3RH2122-1AP00
Varistor AC 127…240V Part No: 3RT2916-1BD00
Time Relay Part No: 3RP1525-1BP30
Release device (thermistor relay) Part No: 3RN1010-1CB00
Contactor safety-combination Part No: 3TK2824-1CB30
Power separating switch for NH000 and NH00 Part No: 3NP1133-1CA10
Cover Part No: 3NP1933-1CB00
NH-Safety insert 80A (NH000) Part No: 3NE1820-0
Khởi động mềm PSS 30/52-690 LC
Safety cutout 10A 2-channel, ABB, Part No: S202-K10
Safety cutout 2A 2-channel, ABB, Part No: S202-K2
LED-Lamp block, Eaton, Part No: M22-LED-W
Mounting adaptor, Eaton, Part No: M22-A
NO – element, Eaton, Part No: M22-K10
NC – element, Eaton, Part No: M22-K01
Cooling Fan 230V, Omron, Part No: R87B-FA6A15LPFR
No-fuse breaker 3P 100AF/50AT w/ alarm switch, Mitsubishi, Part No: NF125HV-3P-50A-F-AL
Breaker 3P 100AF/50AT terminal cover (short), Mitsubishi, Part No: TCS-1SV3
No-fuse breaker 2P 30AF/3AT, Mitsubishi, Part No: NF30-CS
Breaker 2P 30AF/3AT terminal cover (short), Mitsubishi, Part No: TCS-03CS2W
Circuit protector 2P 1-M 3A w/ terminal cover, Mitsubishi, Part No: CP30-BA
Transformer 500VA 400V/230V, Aihara, Part No: AUL-500E
Đại lý bộ nguồn Omron S8VS-06024
Biến tần 150-F43NBDD
Rơ le nhiệt TH-N60 24A-34A
Thermal overload relay 15kw 24A-34A cover, Mitsubishi, Part No: UN-CZ605
Timer DC12V-48V 1.2sec~12sec, Omron, Part No: H3CR-A8
Timer Socket, Omron, Part No: P2CF-08
Inner light AC100-240V 50Hz w/ door switch & TB, Shinohara, Part No: CLED-1004U-R
Relay DC24V, Omron, Part No: MY4N-D2
DC Voltmeter, 0~150V, Mitsubishi, Part No: LM-110NDV
DC Ammeter, 60mV, 0~15A, Mitsubishi, Part No: LM-110NDA
Voltmeter (V1/V2), 35kV/110V 50Hz 0~47KV, Mitsubishi, Part No: LS-110NAV
Frequency meter (Hz1/Hz2) 110V 45~55hz, Mitsubishi, Part No: LP-110NF
Synchroscope (SY) Single phase 110V N1.5 50Hz, Mitsubishi, Part No:LI-11NSY
Reactor (1P PS) Rated 110V 50Hz, Mitsubishi, Part No: T-150
Ammeter 0~10A, Mitsubishi, Part No: RM-113
Multimeter 3P3W 11000/110V, 4000/1A, 4~20mA, Mitsubishi, Part No: ME110SSR
Watt-hr meter 3P3W 11000/110V, 4000/1A,4~20mA, Mitsubishi, Part No: WP3P-K30VR
Watt-hr meter 3P3W 11000/110V, 4000/1A,4~20mA, Mitsubishi, Part No: WV3P-K30VR
Lockout Relay 3A5B-DC110V-HE-B
AVR AUTO VOLTAGE REGULATOR, ABB, Part No: UNITROL 1020 Basic
Generator Protection Relay, GE, Part No: G60E00HKHF8LH6EM8LP6CU6CWXX
Aux. Relay DC24V, Omron, Part No: MM4XPN-D
Aux. Relay AC 220/240V, Omron, Part No: MY4N
Aux. Relay AC 100/120V, Omron, Part No: G7L-2A-T
Aux. Relay DC100/110V, Omron, Part No: MY4N-D2
Fuse Element 3A-PF-34S-C(with PF30), UTSUNOMIYA, Part No: PC1
Multi power transducer, DAIICHI Electronics, Part No: QT2-93A-10-33-1
Power Transducer IN3P 110V 1A 0.2kW OUT 4~20mA AC230V, Mitsubishi, Part No: T-101HW
Timer relay AC24-48V/DC12-48V, Omron, Part No: H3CR-A8(B2)
Tụ điện JA60Y206KAPABA
Diode Module, Mitsubishi, Part No: RM30CZ-H
Shunt Resistor 15A/60mA, Part No: G Form
Power supply DC90~165/24V 3A 72W, TDK-Lambda, Part No: MS-10-24
Bộ nguồn HWS-100-24/A
Contactor 2A1B DC110V, Fuji, Part No: SB-N2/VS
Contactor DC110V, MANUF:Mitsubishi, Part No: SLD-N21
Disconnect Switch, 3P 100A 400Hz w/ AX, TCS, MANUF:Mitsubishi, Part No: DSN125-SV
Thermostat AC230V 0~50˚C, Omron, Part No: E5L-A-0-50
Temperature sensor 0~50˚C, 0.5meters, Omron, Part No: E52-THE-E5L
Pushbutton switch 2A2B orange, Fuji, Part No: PSA-P022C
Pushbutton switch 2A2B green, Fuji, Part No: PSA-P022C
Pushbutton switch 2A2B black, Fuji, Part No: PSA-P022C
switch on-ff DC125V A, NKK, Part No: S-822

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199