Bóng đèn halogen 150W/6,6A64361

Bóng đèn Halogen 45W/6,6A64320 45W GZ9.5 12×1 64320 45W GZ9.5 12×1
Bóng đèn Halogen 150W/6,6A64354 150W GY9.5 12×1 64354 150W GY9.5 12×1
Bóng đèn Halogen 100W/6,6A64342 HLX-C 100-15 PK30D 100×1 64342 HLX-C 100-15 PK30D 100×1
Bóng đèn Halogen 105W/6,6A64339 A 105-10 20×1 64339 A 105-10 20×1
Bóng đèn halogen 150W/6,6A64361 HLX-Z 150-15 PK30D 100×1 64361 HLX-Z 150-15 PK30D 100×1
Bóng đèn halogen 200W/6,6A64382 HLX-C 200-15 PK30D 100×1 64382 HLX-C 200-15 PK30D 100×1
Bóng đèn PAR 64/1000W 240V GX16d NSP SUPERCP61 PAR64 1000W 240V GX16d NSP SUPERCP61 PAR64

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199