Biến áp DVSC300AEX

Biến áp DVSC50AEX
Tụ điện SPR2C100J
Tụ điện WP15W20S503/RO
Tụ điện GZG-1S
Tụ điện RV30YN
Annuciation Relay DC 24V with TP311X, Fuji Part No: RV3
Lamp AC, DC100/110V white, Part No: HXL-110-WB(S)
LED Lamp Switch DC24V White 2C, Part No: A3PJ-90C11-24EW
LED Lamp Switch DC24V Red 2C, Part No: A3PJ-90C11-24ER
LED Lamp Switch DC24V Green 2C, Part No: A3PJ-90C11-24EG
Đại lý ABB GD9924AE
ABB CAC10
GE DS200TCPDG1B DC
Đại lý GE DS200TCCAG1B AA W01
Đại lý GE DS200QTBAG1A DC
GE DS200TCQAG1B
ABB DS200CTBAG1A DD
ABB ABB 89AU3
ABB ABB 89AV30
Đại lý ABB GD9993BE
Đại lý ABB L54E1420AY00
GE DS200TCRAG1A
Đại lý ABB DS3820PIMB
ABB ES1211a
LED Lamp Unit , Part No: XL-LED
Voltage Sensor omron SDV-FM6, OMRON, Part No: SDV-FM6
Bộ lập trình CPM1A-30CDR-A-V1
Multilin 345 transformer protection relay power supply 345-E-P1-G1-H-E-S-N-N-SN-N-N
Earthing Brush (Carbon) type K9X475030P001 for STG gnerator
Brush for detect ground fault typr 4DC100027G001/2 for STG gnerator
Brush for detect ground fault typr MAG00275P001 for STG gnerator
M.V. Neutral Grounding transformer NGT, Ratio 11: sqr (3)kV/ 110V; Ptrans 63,5 kVA/10Sec. 10A/10sec; insulation levels 17,5/38/95 kV
L.V. Neutral Grounding Resistor NGR, 0.19 Ohm ±10%; 577A 10sec; 110V insulation levels 0.72/3kV
One Pole Disconnecting Switch DS, 24kV 630A type DLR 1, manual operating command type MQF1
M.V. Curent Transformer CT, Type ASR24E 10/1A 17, 5/38/95kV 50Hz 100xIn/1SEC; 250xIn pk S1-S2: 30VA cl.5P20
Automatic Circuit Breaker 2P 16A “C” type S202M Code S550307
TRIP contact module Type S2C-S/H6R code A563819
Limit Switch 1P 300V 10A code 050FI01
Thermostat -20…+40˚C type C04C2
Thermostat -20…+40˚C type C10B2
Anticondensate heater 250W 230Vac type KT250
Anticondensate heater 30W 150…240Vac/dc 50/60Hz type 1L4926000/17253
Switch selector type SIGNUM 3SB3 code 3SB3 code 3SB3500-2KA11
Auxiliary contact 1NO+1NC code 3SB34000A
Light indicator green typr SIGNUM 2SB3 code 3SB3501-6AA40
Lamp holder code 3SB34001-A
Lamp LED green 230V code 82301 (NUOVA SACE)
M.V. EPOXY RESIN Insulation 17,5kV type 17,5/8000
Earthing Switch 17.5kV 40kA/1s, manual operating command
Tiếp điểm phụ S282-UC4 code EF7412
Tiếp điểm phụ S2-S/H code A563819
Blue lighting Pushbutton code 3SB3501-0AA451
Adapter Pushbutton code 3SB39010AB
M.V. Capacitor insulator 17.5kV type DCL 15, VENETA ISOLATORI, Part No: DCL 15
Voltage Presence indicator, Electronsystem, Part No: VPIS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199