Đồng hồ đo dòng điện Acrel CL48-AI

nhà phân phối Acrel, đại lý Acrel, bộ điều khiển Acrel
Đồng hồ đo dòng điện 200/1A, Acrel CL48-AI, AC/DC 220V
Đồng hồ đo dòng điện 50/1A, Acrel CL48-AI, AC/DC 220V

Mã hiệu
Thống số kỹ thuật
Feature
48 Model (Kích thước 48 x 48 x 88 mm)
CL48-AI AC current meters One LED displayer
single phase
CL48-DI DC current meters
CL48-AV AC voltage meters
CL48-DV DC voltage meters
96B Model (96 x 48 x 131 mm)
CL96B-AI AC current meters

One LED displayer

Rectangular

CL96B-DI DC current meters
CL96B-AV AC voltage meters
CL96B-DV DC voltage meters
CL96B-P 3-phases active power meters
CL96B-Q 3-phases reactive power meters
CL96B-F Frequence meters
CL96B-PF Power factor meters
CL96B-D Phase angle meters
CL96B-AI/M AC current meters with analog output
CL96B-AV/M AC voltage meters with analog output

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *