Đại lý bơm flowserve

nhà phân phối flowserve, đại lý flowserve, bơm flowserve

COOLER,MS,PE-0750-FW-WB,FLOWSERVE,BFP
Specification:
MECHANICAL SEAL COOLER FOR BOILER FEED PUMP

MANUFACTURER/MODEL: FLOWSERVE PE-0750-FW-WB

DRAWING: A3H22002

TUBE SIDE PRESSURE: DESIGN 14.7 MPaG/TEST 22.05 MPaG

SHELL SIDE PRESSURE: DESIGN 1 MPaG/TEST 1.6 MPaG

TUBE SIDE MAX TEMP: 427 DEG

LOCKING NUT BRN010640 463
KEY BRN013740 422
SLEEVE SHAFT COUPLING BRN013995 4472
KEY BRN014138 417
GASKET BRN014265 4741
KEY BRN014350 474
V-RING BRN015168 4311
SHAFT SLEEVE BRN139021 438
COUPLING, SPLIT SHELL BRN027240 4471
GASKET BRN051271 4121
BEARING, ANGULAR CONTACT BALL BRN010641 477
INTERSTAGE SLEEVE BRN157970 437
CASING WEAR RING BRN059917 366
IMPELLER WEARING BRN059918 434
ORING BRN067513 3831
LOCKING SCREW BRN076693 4476
O-RING BRN103038 398
IMPELLER BRN04203286 425
IMPELLER BRN04203285 426
BEARING SLEEVE BRN148459 520
TOP SHAFT BRN04203289 424
LOOKING PLATE BRN010642 464
SHAFT IMPELLER BRN04203290 415
BEARING BUSHING BRN154122 446
BEARING BUSHING BRN154141 498
INTERSTAGE BUSHING BRN151662 389
GRUB SCREW BRN011614 0224/5201
GRUB SCREW BRN011629 4561
V-RING BRN011715 4813
KEY BRN011736 421
O-RING BRN011958 4141
O-RING BRN011959 493
BEARING SLEEVE BRN014290 443

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *