Đồng hồ WHD 72-11-J

đại lý WHD 72-11-J | acrel WHD 72-11-J | nhà phân phối WHD 72-11-J | đại lý WHD46TH-33

Model Outline Sensor Measurable parameters
WHD48TH-11 48 x 48 WH-2(1) 1 Temperature&Humidity control
WHD72TH-11 72 x 72 WH-2(1) 1 Temperature&Humidity control
WHD72TH-01 72 x 72 W-2(1) 1 Temperature control
WHD96TH-11 96 x 96 WH-2(1) 1 Temperature&Humidity control
WHD96TH-22 96 x 96 WH-2(2) 2 Temperature&Humidity control
WHD96TH-01 96 x 96 W-2(1) 1 Temperature control
WHD96TH-02 96 x 96 W-2(2) 2Temperature control
WHD46TH-11 120 x 60 WH-2(1) 1 Temperature&Humidity control
WHD46TH-22 120 x 60 WH-2(2) 2 Temperature&Humidity control
WHD46TH-33 120 x 60 WH-2(3) 3 Temperature&Humidity control
WHD46TH-01 120 x 60 W-2(1) 1 Temperature control
WHD46TH-02 120 x 60 W-2(2) 2Temperature control
WHD46TH-03 120 x 60 W-2(3) 3Temperature control

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *