Đại lý Crydom

Đại lý Crydom

nhà phân phối crydom | crydom việt nam | mô đun crydom | rơ le crydom | rơ le bán dẫn crydom | rơ le thời gian

 Part Number Control Voltage Range Maximum Load Current Operating Voltage Range Timer Function Mounting
Rơ le DRTA24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTB24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTC24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTH24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTL24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTU24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail

Related Posts:

Nhà phân phối Woonyoung

Nhà phân phối Woonyoung WYSP-1200S24C, WYSP-1200S48C, WYSP-1500S05C WYSP-1500S12C, WYSP-1500S24C, WYSP-1500S48C,...

Nhà phân phối Atlas Copco

Nhà phân phối Atlas Copco ATLAS COPCO LZB14L AR140-11  230841 ATLAS COPCO ATLAS COPCO...

Nhà phân phối Wenglor

Nhà phân phối Wenglor Hiện nay chúng tôi là nhà...