Đại lý Crydom

Đại lý Crydom

nhà phân phối crydom | crydom việt nam | mô đun crydom | rơ le crydom | rơ le bán dẫn crydom | rơ le thời gian

 Part Number Control Voltage Range Maximum Load Current Operating Voltage Range Timer Function Mounting
Rơ le DRTA24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTB24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTC24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTH24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTL24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTU24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail

Related Posts:

Nhà phân phối Atlas Copco

Nhà phân phối Atlas Copco ATLAS COPCO LZB14L AR140-11  230841 ATLAS COPCO ATLAS COPCO...

Nhà phân phối Wenglor

Nhà phân phối Wenglor Hiện nay chúng tôi là nhà...

Đại lý phân phối cảm biến Banner

Đại lý phân phối Banner Chúng tôi là nhà phân...