Tag Archives: STXDNS925

Đại lý Emerson

Đại lý Emerson Nhà phân phối Emerson PROFIBUS Network Interface with built-in I/O Module STXPBS032 24VDC Positive Logic input, 32 points Module STXPBS432 16 24VDC Positive Logic input and 16 24VDC Positive Logic output Module STXPBS132 24VDC Negative Logic input, 32 points Module STXPBS532 16 24VDC Negative Logic input and 16 24VDC Negative Logic output […]