Category Archives: Kho hàng

Contactor VCR193-12L20404D2215W

Contactor VCR193-12L20404D2215W SCHUNK 340512 SCHUNK 0305521 STROMAG FAV413 :904669 Đại lý STROMAG FAV413 :904669 BST CPU 32X BST CCDPRO 24V/5W 104423 S5628 KUKA ()2830 202479 KUKA PC 252571 KUKA KCB-CIB 166356 KUKA 245213 Đại lý REXROTH R911295325 HMS01.1N-W0054-A-07-NNNN HYDAC SB0210-1/4E1/112U-210AK 2BAR 3041953 REXROTH R911295323 HMS01.1N-W0020-A-07-NNNN REXROTH PSG6250.00 ASTK R911171938 REXROTH PSI6500.100W1 1070079302-306 HOMMELWERKE TKU300/600 233381 […]

Đầu nối FITTING PH6-01

Đầu nối FITTING PH6-01 Thông số kỹ thuật đầu nối PH6-01: Type One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mount Direction Applicable Fluid Water / Air Application Standard/Mini Screw Mounting, Direction Elbow Elbows Universal elbow Applicable Tube O.D.1(φ) 6 Types of connection screw 1 R Nominal of Thread 1 1/8 Package Specifications Regular Packaging Specifications Release Ring […]

Tụ điện B43584-S4688-M1

Tụ điện B43584-S4688-M1 đại lý epcos | nhà phân phối epcos | tụ điện epcos Tụ điện B43584-S4688-M1/400v6800uf EPCOS Tụ điện B43584-S4688-M1/400v6800uf Tụ điện B43456-S0338-M1 420v 3300uF Tụ điện B43456-S9228-M1 400V2200UF Tụ điện B43456-S9758-M11 400V7500UF Tụ điện B43456-S9508-M1 5000UF/400V Tụ điện B43456-S9608-M1 400v6000uf Tụ điện B43456-A5568-M 450V5600UF Tụ điện B43456-A5338-M 3300UF450V Tụ điện B43456-S9608-M12 400v6000uf […]

Động cơ M2QA80M4B

Động cơ M2QA80M4B Động cơ M2QA315S4A Động cơ M2QA280S4A Động cơ M2QA280S6A Động cơ M2QA280S8A Động cơ M2QA315L10A Động cơ M2QA315L10B Động cơ M2QA315L2A Động cơ M2QA315L2B Động cơ M2QA315L4A Động cơ M2QA315L4B Động cơ M2QA315L6A Động cơ M2QA315L6B Động cơ M2QA315L8A Động cơ M2QA315L8B Động cơ M2QA315M10A Động cơ M2QA315M2A Động cơ M2QA315M4A Động […]

Công tắc hành trình SN02R12-502-M

Công tắc hành trình SN02R12-502-M đại lý euchner | nhà phân phối euchner | công tắc euchner | cảm biến euchner TP3-4131A024MSN02R12-502-M HINGED ACTUATOR-P-LR HBA-084962 NB01R556-M N01D550-M N01R550-M SNO3D12-502-M SNO5D12-502-M SNO2D12-502-M N1AD502-M TP4-4131A024M ACTUATOR-P-G SN03R12-502-M HBA-084962 ES502E-074600 TP4-537A024M NB01K556-M TP4-4121A024M SN02R12-502-M NP1-638AS-M TP2-538A024PG TP4-4131A024M TP-GFK U1216-300 PWE0008BRG053130 NB01D556-M RGBF04D12-502 TP3-2131A024 MC1743 TP2-538A024M NZ1VZ-538E-MC1233 PWE0012BRG053135 NZ1RS-511-M […]

Nhà phân phối SOLA Hevi Duty

Nhà phân phối SOLA Hevi Duty đại lý sola | bộ nguồn sola | nhà phân phối sola | biến áp sola Bộ nguồn SOLA GLS122 Bộ nguồn SOLA GLS152 Bộ nguồn SOLA GLS153 Bộ nguồn SOLA GLS155 Bộ nguồn SOLA GLS175 Bộ nguồn SOLA GLS202-M Bộ nguồn SOLA GLS203-M Bộ nguồn SOLA GLS204-M Bộ nguồn […]

Công tắc mức 7ML5651-0DA10-0DA2-Z

Công tắc mức 7ML5651-0DA10-0DA2-Z ĐỒNG HỒ ĐO MỨC LOẠI SÓNG RADA HÃNG:BIJUR DELIMON LOẠI:76951-6011 CẢM BIẾN ĐO MỨC BẰNG SÓNG RA ĐA “VEGA” MODEL:VEGAPULS-61 Đồng hồ hiển thị số 50mA-6A 44-300V 50/60HZ Hãng: SCHNEIDER mã :CONZERV EM6400 Chuyển đổi tín hiệu EWD/20-250VUC bộ chuyển đổi tín hiệu USB to RS232 UPort 1110 BỘ CHUYỂN ĐỔI […]

Nhà phân phối Laumas

Nhà phân phối Laumas đại lý laumas | loacell laumas | đầu cân laumas | cảm biến laumas Laumas AS-0.25kg,AS-0.5kg Laumas AL-3kg,AL-15kg,AL-30kg Laumas AF-5kg,AF-15kg Laumas AU-3kg,AU-6kg,AU-15kg,AU-30kg,AU-50kg Laumas PR-6kg,PR-15kg,PR-30kg,PR-50kg Laumas PRIR-15kg,PRIR-30kg Laumas AZ-10kg,AZ-30kg,AZ-50kg,AZ-100kg Laumas PT-50kg,PT-75kg,PT-100kg,PT-150kg Laumas PTAI-30kg,PTAI-50kg,PTAI-100kg,PTAI-200kg Laumas AM-60kg,AM-150kg,AM-300kg Laumas AP-50kg,AP-150kg,AP-300kg Laumas PE-75kg,PE-150kg,PE-300kg,PE-500kg Laumas AR-500kg,AR-1000kg Laumas PL-500kg,PL-1000kg,PL-1800kg Laumas AT-1000kg,AT-2000kg Laumas CK-500kg,CK-1000kg Laumas CBX-15000kg,CBX-30000kg,CBX-50000kg Laumas CBL-250kg,CBL-500kg,CBL-1000kg,CBL-2500kg Loadcell […]

Biến áp WYAU-300DW

Biến áp WYAU-300DW WY21-10A, WY21-20A, WY21-40A, WY21-60A, WY21-80A, WY21-100A, WY21-150A, WY21-200A, WY21-300A, WY21-500A, WY21-750A, WY21-1KA, WY21-1.5KA, WY21-2KA, WY21-3KA, WY21-5KA, WY21-7.5KA, WY21-10KA, WY21-15KA, WY21-20KA, WY21-30KA, WY21-40KA, WY21-50KA, WY21-10AO, WY21-25AO, WY21-40AO, WY21-60AO, WY21-80AO, WY21-100AO, WY21-150AO, WY21-10A2, WY21-20A2, WY21-60A2, WY21-100A2, WY21-200A2, WY21-300A2, WY21-500A2, WY21-1KA2, WY11-100AF, WY11-200AF, WY11-300AF, WY11-1KAF, WY22-50AF, WY22-100AF, WY22-200AF, WY22-300AF, WY22-500AF, WY22-1KAF, WY22-2KAF, WY22-3KAF, WY22-300FC, WY22-500FC, […]

Bóng Đèn Cao Áp Philips HPI TPlus 250W

Bóng Đèn Cao Áp Philips HPI TPlus 250W Bóng đèn cao áp Philips Metal MH 100W, E27 Bóng đèn cao áp Philips Metal MH 150W, E27 Bóng Đèn Cao Áp Philips dạng thẳng Metal HPI TPlus 400W, E40 Bóng đèn cao áp Philips Metal halide 400W E40 dạng bầu Ballast Tăng Phô Đèn Cao Áp […]