Quạt tủ điện R4E400-AB23-05

Quạt tủ điện R4E400-AB23-05 R4E400-AF01-05 R2E133-BH82-26 R2E140-AA01-05 R2E140-AC05-46 R2E140-AC25-41 R2E140-AQ03-09 R2E140-AQ03-10 R2E140-AS77-05 R2E140-BI52-05 R2E143-AA09-01 R2E146-AW07-05 R2E150-AN91-01 R2E150-AN91-15 R2E160-AD01-39 R2E160-AD01-46 R2E160-AF24-10 R2E175-AC77-26 R2E175-AC91-05 R2E175-AO77-12 R2E175-AC77-05 R2E175-AR72-05 R2E180-AH05-06 R2E180-AO02-05 W2D210-EB10-12 A4S200-AA02-01 W2D213-EB10-12 A6D560-AH03-02 G056023-02-01 W2D220-CI18-01 A6E330-AA02-10 W2D250-EA26-05 AED170-AA04-25 W2D250-EB26-18 W2D250-ED26-08 W2D250-ED26-12 W2D250-ED26-18 R2E280-AE52-05 W2D250-GA04-09 D1G146-AA19-14 W2D250-GA08-08 W2D260-ED26-12 D2D133-AB02-01 W2D300-CP02-31 D2D133-AB06-29 W2D300-CQ08-46 D2D133-AB06-30 W2E130-BM03-01 D2D133-AB06-31 W2E136-AA03-01 D2D133-DB02-11 W2E142-BB01-01 […]

Đại lý Topworx

Đại lý Topworx nhà phân phối topworx | topworx việt nam | bộ điều khiển topworx | van topworx Topworx DXP-L21GNEB Topworx DXP-M22GNEB Topworx DXP-AS2GNEB Topworx DXP-M42GNEB Topworx DXP-L22GNEB Topworx DXP-M20GNEB Topworx DXP-AS0GNEB Topworx DXP-M40GNEB Topworx DXP-L20GNEB Topworx DXP-M21GSEB Topworx DXP-AS1GSEB Topworx DXP-M41GSEB Topworx DXP-L21GSEB Topworx DXP-M22GSEB Topworx DXP-AS2GSEB Topworx DXP-M42GSEB Topworx DXP-L22GSEB Topworx DXP-M20GSEB […]

Đại lý cung cấp Emerson

Đại lý cung cấp Emerson Đại lý 5X00875G01 Đại lý 1C31224G01 Đại lý 1C31227G01 Đại lý 1C31129G03 Đại lý 1C31132G01 Đại lý 5A26458G05 Đại lý 1C31234G01 Đại lý 1C31238H01 Đại lý 1C31179G01 Đại lý 1C31181G01 Đại lý 1C31206G01 Đại lý 5X00238G18 Đại lý 1C31203G01 Đại lý 1C31204G01 Đại lý 1C31205G01 Đại lý 1P00028G01 Đại lý […]

Honeywell ML7421B1023E

Honeywell ML7421B1023E Thông số kỹ thuật bộ truyền động ML7421B1023-E Honeywell Actuator 0/2..10V, 20/38 mm 1800 N, ML7421 Electrical actuator modulating control, for valve series: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328, V5329. Protection class: IP54 Position indication: scale plate Stem position at control signal loss: selectable: closed, half open, open Position feedback: 2..10V= […]

Nhà phân phối Releco

Nhà phân phối Releco Rơ le C2-A20/AC6V INDUSTRIAL RELAY, 2 changeover contacts Rơ le C2-A20/AC12V INDUSTRIAL RELAY – RELECO Rơ le C2-A20/AC24V INDUSTRIAL RELAY – RELECO Rơ le C2-A20/AC36V INDUSTRIAL RELAY – RELECO Rơ le C2-A20/AC42V INDUSTRIAL RELAY – RELECO Rơ le C2-A20/AC48V INDUSTRIAL RELAY – RELECO Rơ le C2-A20/AC60V INDUSTRIAL RELAY – RELECO Rơ […]

Nhà phân phối Topworx

Nhà phân phối Topworx đại lý topworx | topworx việt nam | bộ điều khiển topworx | van topworx Topworx DXR-L22GSEB Topworx DXR-M20GSEB Topworx DXR-AS0GSEB Topworx DXR-M40GSEB Topworx DXR-L20GSEB Topworx DXP-M21GNEB Topworx DXS-M21GNEB Topworx DXS-AS1GNEB Topworx DXS-M41GNEB Topworx DXS-L21GNEB Topworx DXS-M22GNEB Topworx DXS-AS2GNEB Topworx DXS-M42GNEB Topworx DXS-L22GNEB Topworx DXS-M20GNEB Topworx DXS-AS0GNEB Topworx DXS-M40GNEB Topworx DXS-L20GNEB […]

Coriant Việt Nam

Coriant Việt Nam đại lý coriant | nhà phân phối coriant | card coriant | nhà cung cấp coriant Coriant S42024-L5517-A1 8×STM-4/1 Coriant S42024-L5459-A1 CC+1×STM-4/1 Coriant S42024-L5700-A100 CCXP-1 Coriant S42024-L5701-A100 CPC-1 Coriant S42024-L5712-A100 CXFS-1 Coriant S42024-D5062-A200 E100-8 Coriant S42024-D3508-A1 EI 34 Coriant S42024-L5556-A310 FCO4MDP-1/C Coriant S42024-L5746-A100 FP-SC-PC CFSU Coriant S42023-Z5029-A200 Fuse panel 6x Coriant S42024-L5508-A1 […]

Bộ nguồn FDPS-50B

Bộ nguồn FDPS-50B Bộ nguồn FDPS 24V/1A Bộ nguồn FDPS-35B 12V/2A Bộ nguồn FDPS 12V/2A Bộ nguồn FDPS-35B 15V/2A Bộ nguồn FDPS 15V/2A Bộ nguồn FDPS 36W Bộ nguồn FDPS-36B 5V/5A Bộ nguồn FDPS 12V/1A Bộ nguồn FDPS-36B 5V/5A Bộ nguồn FDPS 15V/1A Bộ nguồn FDPS-36B 5V/5A Bộ nguồn FDPS 24V/1A Bộ nguồn FDPS-36B 12V/2A […]

Đại lý transducer LTWT-111A0-L3/T-X1

Đại lý transducer LTWT-111A0-L3/T-X1 Transducer LTWT-111A0-L3/T-X1 Input: AC 110V-1A-50Hz; 0-190.52W; Output: DC 4-20mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω Transducer LTRP-111PA-L3/T-X1 Input: AC 110V-1A-50Hz; 0-190.52~0~190.52Var; Output: DC (4-12-20) mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω Transducer LTWT-115A0-L3/T-X1 Input: AC 110V-1A-50Hz; 0-825W; Output: DC 4-20mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω Transducer LTHZ-11A-L3/T Input: AC 110V […]