Rơ le nhiệt YKXS2-10/T.TH

Rơ le nhiệt YKXS2-10/T.TH YKXCAGCS switch status indicator switch status display YKXQ2-B condensation controller condensation monitor YKXQ2-C Temperature Condensation Monitor Condensation Temperature Controller YKXQ2-II Temperature Condensation Monitor Condensation Temperature Controller YKXQ2-III condensation controller condensation monitor YKXQ5-B Temperature Condensation Monitor Condensation Temperature Controller YKXQ5-C temperature and humidity controller temperature and humidity monitor YKXQ2-A Temperature Condensation Monitor […]

Rosemount 2088G4A22A1B4C6

Rosemount 2088G4A22A1B4C6 EMERSON FISHER ROSEMOUNT 41B4148 RQAUS1 EMERSON FISHER ROSEMOUNT 12P0137X022 RQAUS1 EMERSON FISHER ROSEMOUNT 44B2955X032 (F) RQAUS1 EMERSON FISHER ROSEMOUNT 42B0652X012 RQAUS1 Pressure Transmitter 2090FG1S2DF2 Rosemount 2090-FG1S2DF2 EMERSON FISHER ROSEMOUNT 3051-CG2A22A1JS1 RQAUS1 EMERSON FISHER ROSEMOUNT D2A22A2S1B4K5 RQANS1 NEW Rosemount Emerson 3051CD*6465636 Pressure Transmitter w/ Remote Seals 118245 NEW Rosemount Emerson 3051CD*6811733 Pressure Transmitter w/ […]

Nhà phân phối Wenglor

Nhà phân phối Wenglor Hiện nay chúng tôi là nhà phân phối sản phẩm Wenglor tại Việt Nam đại lý Wenglor, cảm biến Wenglor, Wenglor việt nam HD03NB3, HD03PA, HD03PA3, OTDK502A0002, OTDK502A0091 OTM502C0002, OTWK502A0002, OTWK502A0091, T1FL06VB T1FL06VD, TB06PC7, TB06PC7K, TC22PA3, TC55NA3, TC55PA3 TC66PA3, TC66PC3, TD11PA3, TF55PA3S172, TF88PA3

Đồng hồ Omega DP25-E

Đồng hồ Omega DP25-E Thông số kỹ thuật đồng hồ Omega DP25B-E Input Ranges: 0-100 mV, ±50 mV, 0-10 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA Isolation: Dielectric strength to 2500V transient per 3mm spacing based on EN 61010 for 260 Vrms or DC working voltage NMR: 60 dB CMR: 120 dB Input Protection: Voltage […]

Khóa chuyển mạch CA10-A202-600E

Khóa chuyển mạch CA10-A202-600E CA10 PC3005-1, CA10 A023-620E, CA10 RC3425 CA10 RC3426, CA10 A201-600*FT2 V750D/3H CA10 C65391, CA10 HKA271, CA10 SF3262 PR1 CA10A A210-600FT2, CA10B A8189-600FT2+G211 CA4 US6038, C42X 1-A205-FS1-V, CA10B RC3426 U31776/001

Đại lý phân phối Misumi

Đại lý phân phối Misumi Hiện nay chúng tôi là nhà phẩn phối Misumi tại Việt Nam. Các sản phẩm Misumi chúng tôi phân phối: Misumi Linear Motion Misumi Rotary Motion Misumi Connecting Parts Misumi Rotary Power Transmission Misumi Motors Misumi Conveyors & Material Handling Misumi Locating, Positioning, Jigs & Fixtures Misumi Inspection Misumi Sensors, […]

Đồng hồ đo lưu lượng S2-FSS65-60-B

Đồng hồ đo lưu lượng S2-FSS65-60-B CASAPPA PLP10.2 D0-81E1-L BB/BA-N-EL 00372950 08721V/001 06/04 ELETTA S2-FSS100 PROMINENT 81CAH04120PVT0070UA10000 VOITH 487 TVG :7557512 Đại lý MTS RHV0235MD53AP102 SCHUNK 5515758 RITZEL_MDF SRU 20 SCHUNK 5513245 KOLBEN SRU 20 SCHUNK 5521769 DED-14-S HAM-LET HMB21-4VKLCLC-GF4 TR IT10 TR IV20 FSG SL3002-X1/GS80/K/01 REXROTH 4WREE10E75-2X/G24K31/F1V R900927356 Đại lý REXROTH R900925733 REXROTH 0811404351 […]

Đại lý AGP3600-T1-D24

Đại lý AGP3600-T1-D24 GP2600-TC41-24V:12.1 TFT 256 GP2601-TC41-24V: 12.1 TFT 256 GP2500-TC41-24V:10.4 TFT 256 GP2501-TC41-24V:10.4 TFT 256 GP2500-SC41-24V:10.4 STN 64 GP2501-SC41-24V:10.4 STN 64 GP2500-LG41-24V:10.4 LCD GP2501-LG41-24V:10.4 LCD GP2400-TC41-24V:7.4 TFT 256 GP2401-TC41-24V:7.4 TFT 256 GP2300-TC41-24V:5.7 TFT 256 GP2300-SC41-24V:5.7 TFT 256 GP2300-LG41-24V:5.7 LCD GP2301-TC41-24V:5.7 STN 64 GP2301-SC41-24V:5.7 STN 64 GP2301-LG41-24V:5.7 LCD GP2401H-TC41-24V:6.5 TFT 256 GP2301H-SC41-24V:5.7 STN 64 GP2301H-LG41-24V:5.7 […]