Đại lý phân phối Fatek

Đại lý phân phối Fatek Ontida phân phối các sản phẩm của Fatek tại Việt Nam: Đại lý Fatek PLC Đại lý Fatek HMI Đại lý Fatek IoT Đại lý Fatek SCADA Đại lý Fatek Servo Đại lý Fatek Software nhà phân phối fatek | đại lý plc fatek | fatek việt nam Bộ lập […]

Đại lý phân phối Ebmpapst

Đại lý phân phối Ebmpapst nhà phân phối ebmpapst | quạt làm mát ebmpapst | đại lý ebmpapst | ebmpapst việt nam nhà phân phối ebm-papst | quạt làm mát ebm-papst | đại lý ebm-papst | ebm-papst việt nam Ebmpapst FLH133/041A-1821A1 FLH133/041D-1821A 220/230V 0.13A 8W 4wires Cooling Fan Quạt làm mát A2D210-AA02-10 Quạt làm mát […]

Đại lý phân phối Siemens

Đại lý phân phối Siemens Màn hình 6AV21241DC010AX0 Màn hình 6AV21242DC010AX0 Màn hình 6AV21240GC010AX0 Màn hình 6AV21241GC010AX0 Màn hình 6AV21240JC010AX0 Màn hình 6AV21241JC010AX0 Màn hình 6AV21240MC010AX0 Màn hình 6AV21241MC010AX0 Bộ điều khiển 6SL3244-0BB12-1PA1 Bộ điều khiển 6SL3244-0BB12-1FA0 Bộ điều khiển 6SL3246-0BA22-1BA0 Bộ điều khiển 6SL3255-0AA00-4CA1 Báo mức 7ML1201-1EE00 Bộ điều khiển mức siêu âm 7ML5110-1DD07-4AF3 […]

Đại lý Emerson

Đại lý Emerson Nhà phân phối Emerson PROFIBUS Network Interface with built-in I/O Module STXPBS032 24VDC Positive Logic input, 32 points Module STXPBS432 16 24VDC Positive Logic input and 16 24VDC Positive Logic output Module STXPBS132 24VDC Negative Logic input, 32 points Module STXPBS532 16 24VDC Negative Logic input and 16 24VDC Negative Logic output […]

Bộ điều khiển 2198-H003-ERSX

Bộ điều khiển 2198-H003-ERSX The Kinetix 5500 drives use internal solid-state motor short-circuit protection and, when protected by suitable branch circuit protection, are rated for use on a circuit capable of delivering up to 200,000 A (fuses) and 65,000 A (circuit breakers). đai lý rockwell | nhà phân phối rockwell | đại lý allen bradley […]

Bộ lọc 2198-DB20-F

Bộ lọc 2198-DB20-F AC Line Filter Selection DC-bus Power Supply Cat. No. AC Line Filter  Cat. No. Regenerative Bus Supply Cat. No. AC Line Filter Cat. No. 2198-P031 •   2198-DBR20-F •   2198-DB20-F 2198-RP088 2198-DBR40-F 2198-P070 •   2198-DBR40-F •   2198-DB42-F 2198-RP200 2198-DBR90-F 2198-P141 2198-P208 •   2198-DBR90-F •   2198-DB80-F 2198-RP263 2198-RP312 2198-DBR200-F 2198-P208 (2 in parallel) • […]

Bộ nguồn 2198-P208

Bộ nguồn 2198-P208 Control Power Current Specifications Drive Module Drive Module Cat. No. 24V Current Per Module (non-brake motor) ADC 24V Current, max (with maximum brake current) ADC 24V Inrush Current A DC-bus Power Supplies Bộ nguồn 2198-P031 0.8 – 4.0 Bộ nguồn 2198-P070 Bộ nguồn 2198-P141 1.9 Bộ nguồn 2198-P208 Regenerative Bus Supplies 2198-RP088 […]

Đại lý phân phối Oiles

Đại lý phân phối Oiles oiles việt nam | bạc lót oiles | ống lót oiles | nhà phân phối oiles | đại lý oiles Bạc trượt SPB-061008 Bạc trượt SPB-061010 Bạc trượt SPB-061012 Bạc trượt SPB-081208 Bạc trượt SPB-081210 Bạc trượt SPB-081212 Bạc trượt SPB-081215 Bạc trượt SPB-10012050 Bạc trượt SPB-10012060 Bạc trượt SPB-10012070 […]

Vòng bi SKF 6005

Vòng bi SKF 6005 Vòng bi SKF 6012 Vòng bi SKF 6014 Vòng bi SKF 6015 Vòng bi SKF 6024 Vòng bi SKF 6206 Vòng bi SKF 30212 Vòng bi SKF 32310 Vòng bi SKF 32311 Vòng bi SKF 32313 Vòng bi SKF 6218/C3 Vòng bi SKF 6308-2Z/C3 Vòng bi SKF NU 238 ECML Vòng […]

Đại lý Dynisco

Đại lý Dynisco DYNISCO TPT4634-10M-618 DYNISCO MDT462F-M18-3.5C-3246 DYNISCO SPX-2242EA00B17FEFFACAZZ Cảm biến PT412-10M-18 DYNISCO MDT462H-1/2-5C-15/46 Cảm biến PT462E-3.5CB-9/18 DYNISCO MDT462F-M18-35C-40/46A DYNISCO 4622SA00B17DPDDAAAZZ URV Cảm biến NP463-1/2-20MPA-15/45-K DYNISCO 2242SA00M21CEFFBCAZZ DYNISCO MDT462F-1/2-5C-15/46/T80 DYNISCO MDT422F-1/2-3.5C-15/46 DYNISCO TPT4634-10M-6/18 DYNISCO MDT462F-M18-3.5C-32/46 DYNISCO SPX-2242EA00B17FEFFACAZZ Cảm biến PT412-10M-18 DYNISCO MODEL:PT160-4M-H11 Cảm biến PT492-3.5PA-32/46 0-35MPa DYNISCO IDA334-5C 0-500BAR /0-5V DC24V Cảm biến PT4626-5M-18-18(0-10V) DYNISCO […]