Tag Archives: schneider RM22TR33

Rơ le bảo vệ chống mất pha RM22TR33

Rơ le bảo vệ chống mất pha RM22TR33 Mã hàng : RM22TR33 Relay bảo vệ pha, bảo vệ mất pha,chống lệch pha RM4 Schneider Giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn – Thứ tự pha ( tất cả các loại) – Mất một hay nhiều […]