Đầu nối FITTING PH6-01

Đầu nối FITTING PH6-01

Thông số kỹ thuật đầu nối PH6-01:

Type One-Touch Couplings Fitting Type Screw Mount Direction
Applicable Fluid Water / Air Application Standard/Mini
Screw Mounting, Direction Elbow Elbows Universal elbow
Applicable Tube O.D.1(φ) 6 Types of connection screw 1 R
Nominal of Thread 1 1/8 Package Specifications Regular Packaging Specifications
Release Ring Color Black Resin Body Color Black

Related Posts:

Bóng đèn Halogen HLX-Z 150-15

Bóng đèn halogen 150W/6,6A64361 Bóng đèn Halogen 45W/6,6A64320 45W GZ9.5...

Yokogawa Việt Nam

Yokogawa Việt Nam nhà phân phối Yokogawa YOKOGAWA FINESERV PC10041...

Đại lý transducer LTWT-111A0-L3/T-X1

Đại lý transducer LTWT-111A0-L3/T-X1 Transducer LTWT-111A0-L3/T-X1 Input: AC 110V-1A-50Hz; 0-190.52W;...