Bóng đèn halogen 150W/6,6A64361

Bóng đèn Halogen 45W/6,6A64320 45W GZ9.5 12×1 64320 45W GZ9.5 12×1
Bóng đèn Halogen 150W/6,6A64354 150W GY9.5 12×1 64354 150W GY9.5 12×1
Bóng đèn Halogen 100W/6,6A64342 HLX-C 100-15 PK30D 100×1 64342 HLX-C 100-15 PK30D 100×1
Bóng đèn Halogen 105W/6,6A64339 A 105-10 20×1 64339 A 105-10 20×1
Bóng đèn halogen 150W/6,6A64361 HLX-Z 150-15 PK30D 100×1 64361 HLX-Z 150-15 PK30D 100×1
Bóng đèn halogen 200W/6,6A64382 HLX-C 200-15 PK30D 100×1 64382 HLX-C 200-15 PK30D 100×1
Bóng đèn PAR 64/1000W 240V GX16d NSP SUPERCP61 PAR64 1000W 240V GX16d NSP SUPERCP61 PAR64

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.