Tin tức

Đại lý Crydom

nhà phân phối crydom | crydom việt nam | mô đun crydom | rơ le crydom | rơ le bán dẫn crydom | rơ le thời gian

 Part Number Control Voltage Range Maximum Load Current Operating Voltage Range Timer Function Mounting
Rơ le DRTA24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTA24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Make DIN Rail
Rơ le DRTB24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTB24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Single Shot DIN Rail
Rơ le DRTC24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTC24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on Break DIN Rail
Rơ le DRTH24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTH24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Interval DIN Rail
Rơ le DRTL24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTL24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Repeat Cycle DIN Rail
Rơ le DRTU24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24A06R 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24B06 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24B06R 90-140 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24D06 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail
Rơ le DRTU24D06R 12-24 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Multifunction DIN Rail

Đại lý phân phối Dynex

DYNEX THYRISTOR GPS TK3010M 315A/1000V
KUKA 00104742
MOGENSEN “screen mat 15X/30X square mesh 2.800 28-10-7629 73141400
1.4301/silicone dia.0.800 inner length2400″
Screen mat 15X/30X square mesh 2,24mm 28-10-7627 73141400
1.4301/silicone dia.0.630 inner length2400″
10/8KPDL PDL type RD8000
10/RDTX1 Tx-1
10/RDTX3 Tx-3
10/RDTX10 Tx-10
Radiodetection RD8000PDL
HALDEX MIDLAND KSM3660GC-175YB BRAKE CHAMBER-MAXIBRAKE-3660GC
Marine Manual 58100-971MAR
58200-971MAR
Harkortstr.29 D-40880
Ratingen 9124030120
230/115v 50/60HZ”
A5E00203546
BIFOLD FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35-K85
SH12-FR-SR-MD-10-X3-K39
HEDLAND H794A-030-S11
EUROGI 99E02960110
pressureconnections 56N-16
56N-16-BSP
ELMO RIETSCHLE VTN-16 vtn-16 vtn-15
Aeroquip 5601-16-16S
5602-16-16S
BEI-IDEACO PHM912/PPXG/13B12D5/P6R = short order code PHM912-1312-003
BIFOLD FP06P-S1-04-32-NU-V-77A-24D-35-K85
SH12-FR-SR-MD-10-X3-K39
Lumberg RTS3-RKWT/LEDA4-3-224/5M
Fastest 60G086085P0488
Armstrong Steamix 2031SS D31128
Russellstoill 3750 DP
Minitest / MiniTest 3100
Motor vibrator MJ-700/6 03-42-0022 85015220(140KG)
HT-SGLBDM241345KOS L=345mm 4-20MA 支 2
MTL 8220-DI-IS
CTI CTI-2512
BALLUFF BTL5-T110-M0075-B-SA272-S103
CV4-3000 LEM
KUKA KUKA RDW2 V1.2 00119966
CI-Board/Standard/3.0 00127754
00109835 KTL set, 5 m cable with Interconntec connector
JRPL3-PO2
11-312E-06-HP F110232 24v 0.85W
Versa valves BSG-3328-316-HC-XISC-D024
E4SM-3011-34-316-XDBS8-D024
E4-3198-34-XDBS5-D024
VPCV-57A-E220
VPCM-58
ASTRON N2412-24
Panametrics 37DL PLUS
2728701 BELDEN-LUMBERG RKWT/LED A 4-3-224/5 M

nhà phân phối Dynex | Dynex việt nam

Đại lý phân phối Banner Chúng tôi là nhà phân phối sản phẩm Banner tại Việt Nam BANNER L-GAGE-LE550 BANNER PIRS1x326UMPMAL BANNER MAE616Q BANNER MAE616NX485Q BANNER T30UIPBQBANNER MAE616Q BANNER MAR616NX485Q...

Nhà phân phối Woonyoung

WYSP-1200S24C, WYSP-1200S48C, WYSP-1500S05C
WYSP-1500S12C, WYSP-1500S24C, WYSP-1500S48C, WYSP-15D05A
WYSP-15D0512A, WYSP-15D0524A WYSP-15D12A
WYSP-15D15A, WYSP-15D05B, WYSP-15D0512B, WYSP-15D0524B
WYSP-15D12B, WYSP-15D15B, WYSP-30D05A
WYSP-30D0512A, WYSP-30D0524A, WYSP-30D0524A, WYSP-30D15A
WYSP-15T15B, WYSP-30T12A, WYSP-30T15A
WYSP-30T12B, WYSP-30T15B, WYSP-50T12A, WYSP-50T15A
WYSP-30D05B, WYSP-30D0512B, WYSP-30D0524B
WYSP-30D12B, WYSP-30D15A, WYSP-50D05A, WYSP-50D0512A
WYSP-50D0524A, WYSP-50D12A, WYSP-50D15A
WYSP-50D05B, WYSP-50D0512B, WYSP-50D0524B, WYSP-50D12B
WYSP-50D15B, WYSP-75D05A, WYSP-75D0512A
WYSP-75D0524A, WYSP-75D12A, WYSP-75D15A, WYSP-75D0512B
WYSP-50T12B, WYSP-50T15B
WYSP-750S24C, WYSP-750S48C, WYSP-750S12CP
WYSP-750S24CP, WYSP-750S48CP, WYSP-1200S05C, WYSP-1200S12C
WYSP-75D05B, WYSP-75D0524B, WYSP-75D12B
WYSP-75D15B, WYSP-15T12A, WYSP-15T15A, WYSP-15T12B

đại lý woonyoung | bộ nguồn woonyoung | đại lý phân phối woonyoung | woonyoung việt nam

Đại lý aptomat Honeywell

“Circuit Breaker ** GCP-31ANM3A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM10A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:10A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, r”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM3A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:1.5~2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, Form Number:, Re”
“Circuit Breaker ** GCP-33ANM7AAX,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:7A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF, Form Number:, Rem”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM2A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:2A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, rk”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM30A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:30A, Interrupt Current Rating:1.5~2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, Form Number:, R”
“Circuit Breaker ** GCP-33ANM20A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:20A, Interrupt Current Rating:1.5~2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM7A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:7A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM7A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:7A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-33ANM15AAX,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:15A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM3AAX,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, rk”
“Circuit Breaker ** GCP-31ANM5A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:5A, Interrupt Current Rating:1.5~2.5KA, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, ”
“Circuit Breaker ** GCP-31ANM5A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:5A, Interrupt Current Rating:1.5~2.5KA, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:, ”
“Circuit Breaker ** GCP-32ANM5A,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:5A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-33A(3A/3P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-33A(7A/3P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:7A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-31A(20A/1P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:20A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-31A(10A/1P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:10A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-31A(10A/1P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/60VDC, Size:, Current Rating:10A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:1P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(1A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:1A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(1A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:1A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(2A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:2A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-33A(5A/3P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:5A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(30A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:30A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Circuit Breaker ** GCP-33A(10A/3P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC, Size:, Current Rating:10A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:3P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Other Relay ** SZR-LY2-N1-DC24V,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:24VDC, Current Rating:10A, Contact Arrangement:0, Type:DC, Remark:”
“Overload Relay ** SZR-MY4-N1-DC24V,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:24VDC, Current Rating:3A, Contact Arrangement:8P, Type:INSERT, Remark:DPDT”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(3A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”
“Relay Socket ** SZX-SLF-08N,
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Type:, Connection Pin Quantity:8P, Tolerance Capacity:, Remark:”
“Circuit Breaker ** GCP-32A(3A/2P),
HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Voltage Rating:250VAC/120VDC, Size:, Current Rating:3A, Interrupt Current Rating:2.5§Í, Pole:2P, A Species Of Cutout:CP, Frame:30AF”

aptomat Honeywell | nhà phân phối aptomat Honeywell | thiết bị đóng cắt honeywell

Nhà phân phối Wenglor Hiện nay chúng tôi là nhà phân phối sản phẩm Wenglor tại Việt Nam đại lý Wenglor, cảm biến Wenglor, Wenglor việt nam HD03NB3, HD03PA, HD03PA3,...

Đại lý phân phối Misumi

Hiện nay chúng tôi là nhà phẩn phối Misumi tại Việt Nam.

Các sản phẩm Misumi chúng tôi phân phối:

Misumi Linear Motion
Misumi Rotary Motion
Misumi Connecting Parts
Misumi Rotary Power Transmission
Misumi Motors
Misumi Conveyors & Material Handling
Misumi Locating, Positioning, Jigs & Fixtures
Misumi Inspection
Misumi Sensors, Switches
Misumi Pneumatics, Hydraulics
Misumi Vacuum Components
Misumi Hydraulic Equipment
Misumi Discharging / Painting Devices
Misumi Pipe, Tubes, Hoses & Fittings
Misumi Modules, Units
Misumi Heaters, Temperature Control
Misumi Framing & Support
Misumi Casters, Leveling Mounts, Posts
Misumi Doors, Cabinet Hardware
Misumi Springs, Shock Absorbers
Misumi Adjusting, Fastening, Magnets
Misumi Antivibration, Soundproofing Materials, Safety Products
Misumi Screws, Bolts
Misumi Washers
Misumi Nuts
Misumi Anchors
Misumi Rivet
Misumi Insert
Misumi Tools
Misumi Washers, Collars
Misumi Shims
Misumi Hair Pins, Cotter Pins
Misumi Machine Keys
Misumi Retaining Rings
Misumi Screw Plugs
Misumi Connector
Misumi Wire/Cable
Misumi Crimp terminal
Misumi Equipment supported cable
Misumi Zip tie
Misumi Cable gland
Misumi Cable Bushing/Clip/Sticker
Misumi Screw/Spacer
Misumi Cable accessories
Misumi Tube
Misumi Protection tube
Misumi Duct/Wiring
Misumi General purpose tool
Misumi Dedicated tools
Misumi Soldering supplies
Misumi Personal computer/AV cable
Misumi LAN/Network cable
Misumi Cab

 

 

Nhà phân phối Atlas Copco

ATLAS COPCO LZB14L AR140-11  230841 ATLAS COPCO
ATLAS COPCO LZB14L AR034-11  230842
ATLAS COPCO LZB14L AR020-11  230843 0 PN – 8411011524
Atlas Copco LZB22LAR003-11
0.11 kw 410 RPM ATLAS COPCO    LZB14LAR008-11  230844 0 PN – 8411011532

0.11 kw 250 RPM ATLAS COPCO  LZB14LAR005-11  230845 0 PN – 8411011540
0.11 kw 7000 RPM ATLAS COPCO LZB14LAR140-11  230841 0 PN – 8411011508
0.11 kw 1690 RPM ATLAS COPCO LZB14LAR034-11  230842 0 PN – 8411011516
0.11 kw 1020 RPM ATLAS COPCO LZB14LAR020-11  230843 0 PN – 8411011524
0.11 kw 410 RPM ATLAS COPCO LZB14LAR008-11  230844 0 PN – 8411011532
0.11 kw 250 RPM ATLAS COPCO LZB14LAR005-11  230845 0 PN – 8411011540
0.11 kw 7000 RPM ATLAS COPCO LZB14LAR140-11  230841 0 PN – 8411011508
0.11 kw 1690 RPM ATLAS COPCO LZB14LAR034-11  230842 0 PN – 8411011516
0.11 kw 1020 RPM ATLAS COPCO LZB14LAR020-11  230843 0 PN – 8411011524
0.11 kw 410 RPM ATLAS COPCO LZB14LAR008-11  230844 0 PN – 8411011532
0.11 kw 250 RPM ATLAS COPCO LZB14LAR005-11  230845 0 PN – 8411011540
0.16 kw 13100 RPM ATLAS COPCO  LZB22-L-AR126-11  234001 0 PN – 8411021549
0.16 kw 2850 RPM ATLAS COPCO LZB22-L-AR028-11  234002 0 PN – 8411021556
0.16 kw 2100 RPM ATLAS COPCO  LZB22-L-AR021-11  234003 0 PN – 8411021564
0.16 kw 1300 RPM ATLAS COPCO LZB22-L-AR013-11  234004 0 PN – 8411021572
0.16 kw 640 RPM ATLAS COPCO LZB22-L-AR006-11  234005 0 PN – 8411021580
0.16 kw 480 RPM ATLAS COPCO LZB22-L-AR005-11  234006 0 PN – 8411021598
0.16 kw 290 RPM ATLAS COPCO LZB22-L-AR003-11  234007 0 PN – 8411021606
0.16 kw 13100 RPM ATLAS COPCO  LZB22LAR126-11  234001 0 PN – 8411021549
0.16 kw 2850 RPM ATLAS COPCO  LZB22LAR028-11  234002 0 PN – 8411021556
0.16 kw 2100 RPM ATLAS COPCO LZB22LAR021-11  234003 0 PN – 8411021564
0.16 kw 1300 RPM ATLAS COPCO LZB22LAR013-11  234004 0 PN – 8411021572
0.16 kw 640 RPM ATLAS COPCO LZB22LAR006-11  234005 0 PN – 8411021580
0.16 kw 480 RPM ATLAS COPCO LZB22LAR005-11  234006 0 PN – 8411021598
0.16 kw 290 RPM ATLAS COPCO LZB22LAR003-11  234007 0 PN – 8411021606

0.25 kw 13300 RPM ATLAS COPCO  LZB33-L-AR150-11  234008 0 PN – 8411030763
0.25 kw 3800 RPM ATLAS COPCO  LZB33-L-AR043-11  234009 0 PN – 8411030771
0.25 kw 2000 RPM ATLAS COPCO  LZB33-L-AR024-11  234010 0 PN – 8411030789
0.25 kw 1700 RPM ATLAS COPCO  LZB33-L-AR019-11  234011 0 PN – 8411030797
0.25 kw 800 RPM ATLAS COPCO LZB33-L-AR009-11  234012 0 PN – 8411030805
0.25 kw 450 RPM ATLAS COPCO LZB33-L-AR005-11  234013 0 PN – 8411030813
0.25 kw 360 RPM ATLAS COPCO LZB33-L-AR004-11  234014 0 PN – 8411030821
0.25 kw 13300 RPM ATLAS COPCO LZB33-L-AR150-11  234008 0 PN – 8411030763
0.25 kw 3800 RPM ATLAS COPCO  LZB33-L-AR043-11  234009 0 PN – 8411030771
0.25 kw 2000 RPM ATLAS COPCO  LZB33-L-AR024-11  234010 0 PN – 8411030789
0.25 kw 1700 RPM ATLAS COPCO  LZB33-L-AR019-11  234011 0 PN – 8411030797
0.25 kw 800 RPM ATLAS COPCO LZB33LAR009-11  234012 0 PN – 8411030805
0.25 kw 450 RPM ATLAS COPCO  LZB33LAR005-11 234013  0 PN – 8411030813
0.25 kw 360 RPM ATLAS COPCO ATLAS COPCO LZB33LAR004-11  234014 0 PN – 8411030821
0.24 kw 230 RPM ATLAS COPCO  LZB33LAR0026-11 234015  0
LZL03-M  ATLAS COPCO  LZL15 ATLAS COPCO LZL05 ATLAS COPCO  LZB22-L-AR003 -11  ATLAS COPCO  LZB66 AR005-11 LZB66AR005-11  LZB42-AR004-11 lzb33 -ar009-11  LZB33-AR009-11 ATLAS COPCO LZB33-LA026-11  LZB54-A180-11   LZB33-AR024-11  ATLOS COPCO  LZB42-AR0025-11  ATLOS COPCO  LZB14-LA190-12    LZB54-AR005-11

đại lý Atlas Copco | máy nén khí Atlas Copco | bộ lọc Atlas Copco | Atlas Copco việt nam

Nhà phân phối BST

10 CCD PRO 5000/50 5000,50mm 24V

11 CCD PRO 30000/50 5000,50mm 24V

1180MM*30MM

12 CCD PRO 30000/28 5000,28mm 24V

13LED LD-0500-1-XL

14LED LD-0800-1-XL

1500 EKR500 Plus

15LED LS-1200-1-XL

16LED LD-1400-1-XL

250 EKR procom50

360 EKR Procom60

460 EKR Procom60

518 EMS18/100/2.4/16-5/C

618 EMS18/100/4.2/16-5/C

718 FOR EMS18 5M

780*30

82002 IR 2002/10

9 CCD PRO 5000/28, 5000,28mm 24V

BST 480*30

BST CCD PRO 30000/28 5000,28mm 24V

BST CCD PRO 30000/50 5000,50mm 24V

BST CCD PRO 5000/28, 5000,28mm 24V

BST CCD PRO 5000/50 5000,50mm 24V

BST CPU32

BST DI0

BST 1180MM*30MM

EMS18/100/4.21/16-5/C SPA-1-119

BST 18 EMS18/100/2.4/16-5/C

BST 18 EMS18/100/4.2/16-5/C

BST 18 FOR EMS18 5M

BST 2001 IR2001/5/100

BST 2002 IR 2002/10

BST 2005 IR 2005/30-L

BST 24V female-open 10m

BST 50 GREY 25% 52

BST 50 EKR procom50

BST 50 FOR CCD 50

BST 500 EKR500 Plus

BST 60 EKR Procom60

BST 60 EKR Procom60

BST 780*30

BST CAN/PDP

BST CCD pro FJ/45-90/CCD PRO5000

BST IR/2001 FJ1/20

BST IR/2001 FJ1/25

BST LED LD-0500-1-XL

BST LED LD-0800-1-XL

BST LED LD-1400-1-XL

BST LED LS-1200-1-XL

BST PS MOuDLE

nhà phân phối EMS18/100/4-21/16-5/CX | BST EMS18/100/4-21/16-5/CX | đại lý phân phối EMS18/100/4-21/16-5/CX | đại lý phân phối BST

Đại lý phân phối Arteche

ARTECHE BJ8BB 24VDC+HEIR446489P0001
ARTECHE BJ8 BB 24vdc
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE BJ8BB 220V
ARTECHE BJ8-BB\DC24V
ARTECHE BF-4R 125VDC
ARTECHE FN DE IP 10
ARTECHE BF-4RP 125VDC
ARTECHE BF-4R 125VDC
ARTECHE FN DE IP 10
ARTECHE BJ8-BB 24VAC
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE RD2SY 24VDC
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE BF-4RP
ARTECHE RJ-8D1 125VCC
ARTECHE RF-4D1 125VCC
ARTECHE RD-2D1 125VCC
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE BJ8 BB 24vdc
ARTECHE VDF10 110/125VDC
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE BJ8-BB DC24V
ARTECHE BF-4RP AC110V
ARTECHE BJ-8BB\DC24V
ARTECHE BJ8BB 24VDC
ARTECHE RV-UT.140100000
ARTECHE RJ-8D1 125VCC
ARTECHE RF-4D1 125VCC
ARTECHE RD-2D1 125VCC
ARTECHE BJ8 BB 24vdc
ARTECHE RJ-8D1 125VCC
ARTECHE RF-4D1 125VCC
ARTECHE RD-2D1 125VCC
ARTECHE RJ-8D1 125VCC
ARTECHE RF-4D1 125VCC
ARTECHE RD-2D1 125VCC
ARTECHE RF-4XR

nhà phân phối arteche | rơ le arteche | biến áp arteche | biến dòng điện arteche | đại lý rơ le arteche