Category Archives: Rơ le

Rơ le bảo vệ chống mất pha RM22TR33

Rơ le bảo vệ chống mất pha RM22TR33 Mã hàng : RM22TR33 Relay bảo vệ pha, bảo vệ mất pha,chống lệch pha RM4 Schneider Giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn – Thứ tự pha ( tất cả các loại) – Mất một hay nhiều […]

Rơ le nhiệt YKXS2-10/T.TH

Rơ le nhiệt YKXS2-10/T.TH YKXCAGCS switch status indicator switch status display YKXQ2-B condensation controller condensation monitor YKXQ2-C Temperature Condensation Monitor Condensation Temperature Controller YKXQ2-II Temperature Condensation Monitor Condensation Temperature Controller YKXQ2-III condensation controller condensation monitor YKXQ5-B Temperature Condensation Monitor Condensation Temperature Controller YKXQ5-C temperature and humidity controller temperature and humidity monitor YKXQ2-A Temperature Condensation Monitor […]

Rơ le nhiệt LRD05KN

Rơ le nhiệt LRD05KN Schneider LRD05KN Rơ le nhiệt LRD01C 0.1-0.16A LC1-D09-18 Rơ le nhiệt LRD02C 0.16-0.25A LC1-D09-18 Rơ le nhiệt LRD03C 0.25-0.4A LC1-D09-18 Rơ le nhiệt LRD04C 0.4-0.63A LC1-D09-18 Rơ le nhiệt LRD05C 0.63-1A LC1-D09-18 Rơ le nhiệt LRD06C 1-1.6A LC1-D09-18 Rơ le nhiệt LRD07C 1.6-2.5A LC1-D09-18 Rơ le nhiệt LRD08C 2.5-4A LC1-D09-18 Rơ […]

Đại lý rơ le nhiệt Schneider

Đại lý rơ le nhiệt Schneider Hiện nay chúng tôi phân phối các sản rơ le Schneider Schneider LR2-D1301C, Schneider LR2-D1301N, Schneider LR2-D1302C Schneider LR2-D1302N, Schneider LR2-D1303C, Schneider LR2-D1303N Schneider LR2-D1304C, Schneider LR2-D1304N, Schneider LR2-D1305C Schneider LR2-D1305N, Schneider LR2-D1306C, Schneider LR2-D1306N Schneider LR2-D1307C, Schneider LR2-D1307N, Schneider LR2-D1308C Schneider LR2-D1308N, Schneider LR2-D1310C, Schneider LR2-D1310N Schneider LR2-D1312C, […]