Rơ le

Rơ le JQX-14FC JZC-23F(4123) JQC-3F(T73) JQX-16F(T91) JQX-15F(T90) JQX-14FL-2C JQX-14FK-2C JQX-14FK-1C JQX-14FF-2C JQX-14FF-1C JQX-14FT-2C JQX-14FT-1C JQX-14FC-2C JQX-14FC-1A JQX-13F-KF4C JQX-13F-KF2C JQX-13F-KE4C JQX-13F-KE2C JQX-13F-KM4C JQX-13F-KM2C JQX-13F-KL2C JQX-13F-MY4C JQX-13F-MY3C JQX-13F-MY2C JQX-13F-LY4C JQX-13F-LY3C JQX-13F-LY2C JQX-13F-LY1C...

Rơ le bảo vệ chống mất pha RM22TR33

Mã hàng : RM22TR33

Relay bảo vệ pha, bảo vệ mất pha,chống lệch pha RM4 Schneider
Giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn
– Thứ tự pha ( tất cả các loại)
– Mất một hay nhiều pha ( tất cả các loại)
– Sụt áp ( RM22 TU)
– Sụt áp và quá áp ( RM22 TR)
– Lêch pha (RM22 TA)
Ứng dụng :
– Bảo vệ đầu nối các thiết bị di động ( xe lạnh, xe cẩu…)
– Bảo vệ người và thiết bị trước tai nạn gây ra do động cơ quay ngược khi bị đảo pha
– Bảo vệ quá tải khi mất 1 pha.
– Chuyển đổi nguồn dự phòng

Rơ le bán dẫn G3NA-440B-2 DC5-24, omron G3NA-440B-2 đại lý rơ le omron, nhà phân phối rơ le omron G3NA-205B AC100-120 G3NA-205B AC200-240 G3NA-205B DC5-24 G3NA-205B DC5-24 (C3) G3NA-210B AC100-120...

Rơ le nhiệt LRD05KN

Schneider LRD05KN

Rơ le nhiệt LRD01C 0.1-0.16A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD02C 0.16-0.25A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD03C 0.25-0.4A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD04C 0.4-0.63A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD05C 0.63-1A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD06C 1-1.6A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD07C 1.6-2.5A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD08C 2.5-4A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD10C 4-6A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD12C 5.5-8A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD14C 7-10A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD16C 9-13A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD21C 12-18A LC1-D09-18
Rơ le nhiệt LRD22C 16-24A LC1-D25-38
Rơ le nhiệt LRD32C 23-32A LC1-D25-38
Rơ le nhiệt LRD35C 30-38A LC1-D25-38
Rơ le nhiệt LRD3322C 17-25A LC1-D40-65
Rơ le nhiệt LRD3353C 23-32A LC1-D40-65
Rơ le nhiệt LRD3355C 30-40A LC1-D40-65
Rơ le nhiệt LRD3357C 37-50A LC1-D40-65
Rơ le nhiệt LRD3359C 48-65A LC1-D40-65
Rơ le nhiệt LRD3361C 55-70A LC1-D80-95
Rơ le nhiệt LRD3363C 63-80A LC1-D80-95
Rơ le nhiệt LRD3365C 80-104A LC1-D80-95
Rơ le nhiệt LRD4365 80-104A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LRD4367 95-120A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LRD4369 110-150A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LR9D5367 60-100A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LR9D5369 90-150A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LR9F5369 90-150A LC1-D115-D170
Rơ le nhiệt LR9F5371 132-220A LC1-D205-D245
Rơ le nhiệt LAD7B106C 35C

đại lý rơ le nhiệt schneider, nhà phần phối schneider, nhà phân phối rơ le nhiệt schneider, rơ le nhiệt schneider

Đại lý rơ le nhiệt Schneider

Hiện nay chúng tôi phân phối các sản rơ le Schneider

Schneider LR2-D1301C, Schneider LR2-D1301N, Schneider LR2-D1302C
Schneider LR2-D1302N, Schneider LR2-D1303C, Schneider LR2-D1303N
Schneider LR2-D1304C, Schneider LR2-D1304N, Schneider LR2-D1305C
Schneider LR2-D1305N, Schneider LR2-D1306C, Schneider LR2-D1306N
Schneider LR2-D1307C, Schneider LR2-D1307N, Schneider LR2-D1308C
Schneider LR2-D1308N, Schneider LR2-D1310C, Schneider LR2-D1310N
Schneider LR2-D1312C, Schneider LR2-D1312N, Schneider LR2-D1314C
Schneider LR2-D1314N, Schneider LR2-D1316C, Schneider LR2-D1316N
Schneider LR2-D1321C, Schneider LR2-D1321N, Schneider LR2-D1322C
Schneider LR2-D1322N, Schneider LR2-D1353N, Schneider LR2-D2353C
Schneider LR2-D2355C, Schneider LR2-D3322C, Schneider LR2-D3353C
Schneider LR2-D3355C, Schneider LR2-D3357C, Schneider LR2-D3359C
Schneider LR2-D3361C, Schneider LR2-D3363C, Schneider LR2-D3365C
Schneider LR2-D4365C, Schneider LR2-D4367C, Schneider LR2-D4369C
Schneider LRD01KN, Schneider LRD02KN, Schneider LRD03KN
Schneider LRD04KN, Schneider LRD05KN, Schneider LRD06KN
Schneider LRD07KN

đại lý rơ le nhiệt schneider, nhà phân phối rơ le nhiệt schneider, relay schneider, thermal relay schneider