Khởi động từ

Khởi động từ LC1E0610 LC1-D0910, LC1-D0901, LC1-D1210, LC1-D1201 LC1-D1801, LC1-D2510, LC1D475, LC1-D3210 LC1-D4011, LC1-D5011, LC1-D6511 LC1-D8011, LC1-D9511, LC1-D800 LC1-D06, LC1-D09, LC1-D12, LC1-D18 LC1-D25, LC1-D32, LC1-D38, LC1-D40 LC1-D50, LC1-D65, LC1-D80, LC1-D95...
Contactor CJX2-2510 NC3(CJ46)-09-30-10 380V NC3(CJ46)-09-30-10 48V NC3(CJ46)-09-30-10 24V Chint NC3(CJ46)-09-30-10 660V NC3(CJ46)-09-30-10 36V NC3(CJ46)-09-30-10 127V NC3-09-40-00 110V NC3(CJ46)-09-40-00 220V NC3(CJ46)-09-40-00 380V NC3(CJ46)-09-40-00 48V NC3(CJ46)-09-40-00 127V Chint NC3(CJ46)-09-40-00 660V NC3(CJ46)-09-40-00 36V...
Khởi động từ NC3-16-30-10 Khởi động từ CJX2-1810 Chint NC3(CJ46)-09-03-10 110V Chint NC3-09-03-10 220V Chint NC3(CJ46)-09-03-10 380V Chint NC3(CJ46)-09-03-10 48V Chint NC3(CJ46)-09-03-10 24V Chint NC3(CJ46)-09-03-10 660V Chint NC3(CJ46)-09-03-10 36V Chint...
Khởi động từ Siemens 3TF53 3TF53110XF0 SEAL 205A AC110V 50Hz, 1NO+1NC 3TF53110XG2 SEAL 205A AC110V 50/60Hz, 1NO+1NC 3TF53110XK2 SEAL 205A, 1NO+1NC 3TF53110XL2 SEAL 205A AC230V 50/60Hz, 1NO+1NC 3TF53110XL2ZR11 SEAL 205A...
Khởi động từ Chint CJX2-1810 Aptomat NU6-II 4P-40KA In:40KA Uc:460V-50HZ Contactor CJX2-1810 Cuộn hút 36V  32A Contactor CJX2-2510 380V Contactor NC3 -16-30-10 Mã hiệu Dòng điện A  400V AC3 Điện...