Category Archives: Kho hàng

Bóng đèn Halogen HLX-Z 150-15

Bóng đèn halogen 150W/6,6A64361 Bóng đèn Halogen 45W/6,6A64320 45W GZ9.5 12×1 64320 45W GZ9.5 12×1 Bóng đèn Halogen 150W/6,6A64354 150W GY9.5 12×1 64354 150W GY9.5 12×1 Bóng đèn Halogen 100W/6,6A64342 HLX-C 100-15 PK30D 100×1 64342 HLX-C 100-15 PK30D 100×1 Bóng đèn Halogen 105W/6,6A64339 A 105-10 20×1 64339 A 105-10 20×1 Bóng đèn halogen 150W/6,6A64361 HLX-Z […]

Đại lý actuator Siemens

Đại lý actuator Siemens Siemens SQM40.145A21 – Actuator, 5Nm, 90°/15s, electronic version, shaft 10mm “D”, CE, 1 pot, AC230V Siemens SQM54.480A2 – Actuator, 25Nm, 90°/30s, 8 switches, without shaft, CE, AC230V Siemens SQM45.291A9 – Actuator 3Nm, 90°/10s, CAN bus, shaft 10mm+key, holding torque 1.5Nm

Bộ nguồn TDK Lamda

Bộ nguồn TDK Lamda đại lý tkd lamda | nhà phân phối tdk lamda  Part number Power (W) Output info Construction Bộ nguồn HWS15-3/A 9.9 3.3V / 3A Enclosed Bộ nguồn HWS30-3/A 19.8 3.3V / 6A Enclosed Bộ nguồn HWS50-3/A 33 3.3V / 10A Enclosed Bộ nguồn HWS100-3/A 66 3.3V / 20A Enclosed Bộ nguồn […]

Khởi động từ 3RT1122-1AN20

Khởi động từ 3RT1122-1AN20 Contactor 3RT1035-1A.0 Ucuộn hút 220VAC Tiếp điểm phụ 3RH1921-1FA22 Contactor 3RT1122-1AN20 400V Ucuộn hút 220VAC Tiếp điểm phụ 3RH1911-1FA22 Contactor 3RT1122-1BM40 cuộn hút 220 VAC Contactor DIM(C)65, Tiếp điểm phụ DIL M150- XHI 22 Contactor DILRC 16,220 VDC Tiếp điểm phụ 22 DIL 10A Contactor DIL-M(C)25 Tiếp điểm phụ DIL M32- […]

Quạt tủ điện R4E400-AB23-05

Quạt tủ điện R4E400-AB23-05 R4E400-AF01-05 R2E133-BH82-26 R2E140-AA01-05 R2E140-AC05-46 R2E140-AC25-41 R2E140-AQ03-09 R2E140-AQ03-10 R2E140-AS77-05 R2E140-BI52-05 R2E143-AA09-01 R2E146-AW07-05 R2E150-AN91-01 R2E150-AN91-15 R2E160-AD01-39 R2E160-AD01-46 R2E160-AF24-10 R2E175-AC77-26 R2E175-AC91-05 R2E175-AO77-12 R2E175-AC77-05 R2E175-AR72-05 R2E180-AH05-06 R2E180-AO02-05 W2D210-EB10-12 A4S200-AA02-01 W2D213-EB10-12 A6D560-AH03-02 G056023-02-01 W2D220-CI18-01 A6E330-AA02-10 W2D250-EA26-05 AED170-AA04-25 W2D250-EB26-18 W2D250-ED26-08 W2D250-ED26-12 W2D250-ED26-18 R2E280-AE52-05 W2D250-GA04-09 D1G146-AA19-14 W2D250-GA08-08 W2D260-ED26-12 D2D133-AB02-01 W2D300-CP02-31 D2D133-AB06-29 W2D300-CQ08-46 D2D133-AB06-30 W2E130-BM03-01 D2D133-AB06-31 W2E136-AA03-01 D2D133-DB02-11 W2E142-BB01-01 […]

Đại lý transducer LTWT-111A0-L3/T-X1

Đại lý transducer LTWT-111A0-L3/T-X1 Transducer LTWT-111A0-L3/T-X1 Input: AC 110V-1A-50Hz; 0-190.52W; Output: DC 4-20mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω Transducer LTRP-111PA-L3/T-X1 Input: AC 110V-1A-50Hz; 0-190.52~0~190.52Var; Output: DC (4-12-20) mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω Transducer LTWT-115A0-L3/T-X1 Input: AC 110V-1A-50Hz; 0-825W; Output: DC 4-20mA; Power: AC 220; Class: 0.2; Load≤500Ω Transducer LTHZ-11A-L3/T Input: AC 110V […]