Category Archives: Kho hàng

Đại lý phân phối Yamatake

Đại lý phân phối Yamatake R4750B220-2, R4750C1031, R4780C1019-1, RA890F1296*2 SDC36TV0UA1200, SDC40, DMC10, , SDC10T0DTA0100, SDC10T6DTA0100, SDC15T, SDC20, HPX-A1, HP100 R4715B1011-1.R4715B220.R4750B208-2.R4750B220-2.R4750C1031 RA890F1296X2.RA890G117X2.RA890G1278X2.C6097A0110.C6097A0210.C6097A0310.C6097A0410 ECM3000G9100.ECM3000G9110 C15MTR0RA0100, C15MTR0RA0100 C15MTR0TA0100 , C15MTV0TA0100, C15MTV0RA0100, C15MTR0RA0100 C15MTRORA0100, C15MTROTA0100 , C15MTVOTA0100, C15MTVORA0100, C15TR0RA0100, C15TR0TA0100 , C15TV0TA0100, C15TV0RA0100 C205GA00101, C25TV0UA1000, C26TC0UA1000, C305GA050200, C312GA000100, C315GA000100, C35TV0UA1000, C35TVVUA1400, C36TC0UA1000, C36TCOUA1200, C36TR0UA1000, C36TR1UA1000, C36TV0UA1200, C36TVCUA2200;C312GA000500 HP100-A1, HP100-A2, […]

Van điện JMFH-5-1/2

Van điện JMFH-5-1/2 Bộ lọc HE-D-MAXI Bộ lọc HE-D-MIDI Bộ lọc HEE-1/4-D-MINI-24 165071 Bộ lọc HEE-1/8-D-MINI-24 Bộ lọc HEE-D-M1D1-24 Bộ lọc HEE-D-MAXI-24 Bộ lọc HEE-D-MIDI-230 Bộ lọc HEE-D-MIDI-24 Bộ lọc HEE-D-MINI-230 Bộ lọc HEE-D-MINI-24 172956 Bộ lọc HEL-D-MAXI Bộ lọc HEL-D-MIDI Bộ lọc HFOE-D-MIDI/MAXI Bộ lọc HFOE-D-MINI Van tiết lưu GRLA3/8-QS-6-RS-B Van tiết lưu GRLA1/4-QS-8-RS-B […]

Đại lý Rexroth, đại lý Dopag

Đại lý Rexroth, đại lý Dopag Rexroth A10VS045DRG/31R-PPA12K01 Rexroth 204-52-0036-1 1000039046 Rexroth SDP-0249C Rexroth DBEM 10-5X/100YG24K4M Rexroth DBEM 10-5X/200YG24K4M Rexroth R911323378 GDS02.1-2048-014V-H12,0 Rexroth PPC-R22.1N-T-NN-P2-NN-FW Rexroth RMB02.2-02 Rexroth FWA-PPCR2*-GP*-10VRS Rexroth CSH01.1C-SE-ENS-EN2-MA1-L1-S-NN-FW Rexroth HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN Rexroth FWA-INDRV*-MPH-04VRS-D5-1-ALL-NN Rexroth CSH01.1C-PB-ENS-MEM-NNN-L2-S-NN-FW Rexroth FWA-INDRV*-MPH-04VRS-D5-1-ALL-ML Rexroth HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN Rexroth Nr.:R747999001 ;CDT3MX2/100/70/125Z20/B11HEUSWW Rexroth R900964784 Rexroth 521.853.511.0 52mm?? 40mmL M10*P1.25 baumer MY COM M75P/S35L NADELLA […]

Bóng đèn Halogen HLX-Z 150-15

Bóng đèn halogen 150W/6,6A64361 Bóng đèn Halogen 45W/6,6A64320 45W GZ9.5 12×1 64320 45W GZ9.5 12×1 Bóng đèn Halogen 150W/6,6A64354 150W GY9.5 12×1 64354 150W GY9.5 12×1 Bóng đèn Halogen 100W/6,6A64342 HLX-C 100-15 PK30D 100×1 64342 HLX-C 100-15 PK30D 100×1 Bóng đèn Halogen 105W/6,6A64339 A 105-10 20×1 64339 A 105-10 20×1 Bóng đèn halogen 150W/6,6A64361 HLX-Z […]

Đồng hồ đo lưu lượng S2-FSS65-60-B

Đồng hồ đo lưu lượng S2-FSS65-60-B CASAPPA PLP10.2 D0-81E1-L BB/BA-N-EL 00372950 08721V/001 06/04 ELETTA S2-FSS100 PROMINENT 81CAH04120PVT0070UA10000 VOITH 487 TVG :7557512 Đại lý MTS RHV0235MD53AP102 SCHUNK 5515758 RITZEL_MDF SRU 20 SCHUNK 5513245 KOLBEN SRU 20 SCHUNK 5521769 DED-14-S HAM-LET HMB21-4VKLCLC-GF4 TR IT10 TR IV20 FSG SL3002-X1/GS80/K/01 REXROTH 4WREE10E75-2X/G24K31/F1V R900927356 Đại lý REXROTH R900925733 REXROTH 0811404351 […]

Động cơ M2QA315S4A

Động cơ M2QA315S4A Động cơ M2QA100L10A Động cơ M2QA100L2A Động cơ M2QA100L4A Động cơ M2QA100L4B Động cơ M2QA100L6A Động cơ M2QA100L8A Động cơ M2QA100L8B Động cơ M2QA112L4A Động cơ M2QA112M10A Động cơ M2QA112M10B Động cơ M2QA112M12B Động cơ M2QA112M2A Động cơ M2QA112M4A Động cơ M2QA112M6A Động cơ M2QA112M8A Động cơ M2QA112M8B Động cơ M2QA12M6B Động […]

Đại lý actuator Siemens

Đại lý actuator Siemens Siemens SQM40.145A21 – Actuator, 5Nm, 90°/15s, electronic version, shaft 10mm “D”, CE, 1 pot, AC230V Siemens SQM54.480A2 – Actuator, 25Nm, 90°/30s, 8 switches, without shaft, CE, AC230V Siemens SQM45.291A9 – Actuator 3Nm, 90°/10s, CAN bus, shaft 10mm+key, holding torque 1.5Nm