Biến tần

biến tần 3 pha, biến tần 1 pha, đại lý biến tần, biến tần abb, biến tần allen bradley

Biến tần CIMR-V7AA45P5

Thông số kỹ thuật Yaskawa CIMR-V7AA45P5

Biến tần CIMR-22JP3-1BOOM
Biến tần CIMR-30JP2-1BOOM
Biến tần CIMR-G3A2L45
Biến tần CIMR-HF5S27P5
Biến tần CIMR-J7AA20P4
Biến tần CIMR-M5A27P5
Biến tần CIMR-M5N2011
Biến tần CIMR-M5N2018
Biến tần CIMR-M5N2022
Biến tần CIMR-M5N2030
Biến tần CIMR-M5N27P5
Biến tần CIMR-MR5N2011
Biến tần CIMR-MR5N2015
Biến tần CIMR-MR5N2022
Biến tần CIMR-MR5N20225
Biến tần CIMR-MR5N2030
Biến tần CIMR-MRXN2015
Biến tần CIMR-MXN20225
Biến tần CIMR-MXN25P5
Biến tần CIMR-PCAB1P5
Biến tần CIMR-PCAB2P2
Biến tần CIMR-SSA2030
Biến tần CIMR-V7AA25P5
Biến tần CIMR-VMC22P2
Biến tần CIMR-VMS25P5
Biến tần CIMR-XCAAA0P7
Biến tần CIMR-XCBA20P4

đại lý CIMR-V7AA45P5, nhà phân phối CIMR-V7AA45P5, biến tần yaskawa CIMR-V7AA45P5, tài liệu CIMR-V7AA45P5

Biến tần 3G3MX2-A4075-V1

ĐIện áp Cấp bảo vệ
Công suất Mã hiệu
CT VT

AC200V
IP20 0.1kW 0.2kW 3G3MX2-A2001-V1
0.2kW 0.4kW 3G3MX2-A2002-V1
0.4kW 0.75kW 3G3MX2-A2004-V1
0.75kW 1.1kW 3G3MX2-A2007-V1
1.5kW 2.2kW 3G3MX2-A2015-V1
2.2kW 3.0kW 3G3MX2-A2022-V1
3.7kW 5.5kW 3G3MX2-A2037-V1
5.5kW 7.5kW 3G3MX2-A2055-V1
7.5kW 11kW 3G3MX2-A2075-V1
11kW 15kW 3G3MX2-A2110-V1
15kW 18.5kW 3G3MX2-A2150-V1

AC400V
IP20 0.4kW 0.75kW 3G3MX2-A4004-V1
0.75kW 1.5kW 3G3MX2-A4007-V1
1.5kW 2.2kW 3G3MX2-A4015-V1
2.2kW 3.0kW 3G3MX2-A4022-V1
3.0kW 4.0kW 3G3MX2-A4030-V1
4.0kW 5.5kW 3G3MX2-A4040-V1
5.5kW 7.5kW 3G3MX2-A4055-V1
7.5kW 11kW 3G3MX2-A4075-V1
11kW 15kW 3G3MX2-A4110-V1
15kW 18.5kW 3G3MX2-A4150-V1

AC200V
IP20 0.1kW 0.2kW 3G3MX2-AB001-V1
0.2kW 0.4kW 3G3MX2-AB002-V1
0.4kW 0.55kW 3G3MX2-AB004-V1
0.75kW 1.1kW 3G3MX2-AB007-V1
1.5kW 2.2kW 3G3MX2-AB015-V1
2.2kW 3.0kW 3G3MX2-AB022-V1

đại lý 3G3MX2-A4075-V1 | nhà phân phối 3G3MX2-A4075-V1 | omron 3G3MX2-A4075-V1 | đại lý biến tần 3G3MX2-A4075-V1

Biến tần MD310T11B

Biến tần MD210
Biến tần MD210S0.4B
Biến tần MD210S0.7B
Biến tần MD210S1.5B
Biến tần MD210S2.2B
Biến tần MD210-2T0.4B
Biến tần MD210-2T0.7B
Biến tần MD210-2T1.1B
Biến tần MD210-2T2.2B
Biến tần MD210T0.4B
Biến tần MD210T0.7B
Biến tần MD210T1.5B
Biến tần MD210T2.2B
Biến tần MD310
Biến tần MD310S0.4B
Biến tần MD310S0.7B
Biến tần MD310S1.5B
Biến tần MD310S2.2B
Biến tần MD310-2T0.4B
Biến tần MD310-2T0.75B
Biến tần MD310-2T1.5B
Biến tần MD310-2T2.2B
Biến tần MD310-2T3.7B
Biến tần MD310-2T5.5B
Biến tần MD310-2T7.5B
Biến tần MD310T0.4B
Biến tần MD310T0.7B
Biến tần MD310T1.5B
Biến tần MD310T2.2B
Biến tần MD310T3.7B
Biến tần MD310T5.5B
Biến tần MD310T7.5B
Biến tần MD310T11B
Biến tần MD310T15B
Biến tần MD310T18.5B
Biến tần MD380
Biến tần MD380T1.5GB
Biến tần MD380T2.2GB
Biến tần MD380T3.7GB
Biến tần MD380T5.5GB
Biến tần MD380T7.5GB
Biến tần MD380T11GB
Biến tần MD380T15GB
Biến tần MD380T18.5G
Biến tần MD380T22G
Biến tần MD380T30G
Biến tần MD380T37G
Biến tần MD380T45G
Biến tần MD380T55G
Biến tần MD380T75G
Biến tần MD380T90G
Biến tần MD380T110G
Biến tần MD380T132G
Biến tần MD380T160G
Biến tần MD380T220G
Biến tần MD380T250G
Biến tần MD380T280G
Biến tần MD380T315G
Biến tần MD280
Biến tần MD280NS0.4G
Biến tần MD280NS0.7G
Biến tần MD280NS1.5G
Biến tần MD280NS2.2G
Biến tần MD280NT0.7GB
Biến tần MD280NT1.5GB
Biến tần MD280NT2.2GB
Biến tần MD280NT3.7GB/5.5PB
Biến tần MD280NT5.5GB/7.5PB
Biến tần MD280NT7.5GB/11PB
Biến tần MD280NT11GB/15PB
Biến tần MD280NT15GB/18.5PB
Biến tần MD280NT18.5G/22PB
Biến tần MD280NT22G/30P
Biến tần MD280NT30G/37P
Biến tần MD280NT37G/45P
Biến tần MD280NT45G/55P
Biến tần MD280NT55G/75P
Biến tần MD280NT75G/90P
Biến tần MD280NT90G/110P
Biến tần MD280NT110G/132P
Biến tần MD280NT132G/160P
Biến tần MD280NT160G/200P
Biến tần MD280NT200G/220P
Biến tần MD280NT220G/250P
Biến tần MD280NT250G/280P
Biến tần MD280NT280G/315P
Biến tần MD280NT315G/355P
Biến tần MD280NT355G/400P

đại lý MD310T11B | nhà phân phối MD310T11B | biến tần Inovance MD310T11B

Biến tần CIMR-HB4A0003FAA CIMR-HB4A0003FAA CIMR-HB4A0005FAA CIMR-HB4A0006FAA CIMR-HB4A0009FAA CIMR-HB4A0015FAA CIMR-HB4A0018FAA H1000 Varispeed G7 CIMR-HB4A0003FAA(0.4KW) CIMR-G7B40P4 CIMR-HB4A0005FAA(0.75KW) CIMR-G7B40P7 CIMR-HB4A0006FAA(1.5KW) CIMR-G7B41P5 CIMR-HB4A0009FAA(2.2KW) CIMR-G7B42P2 CIMR-HB4A0015FAA(3.7KW) CIMR-G7B43P7 CIMR-HB4A0018FAA(5.5KW) CIMR-G7B45P5 CIMR-HB4A0024FAA(7.5KW) CIMR-G7B47P5 CIMR-HB4A0031FAA(11KW) CIMR-G7B4011 CIMR-HB4A0039FAA(15KW) CIMR-G7B4015 CIMR-HB4A0045FAA(18.5KW)...