Author Archives: ONTIDA

Bộ điều khiển 2198-H003-ERSX

Bộ điều khiển 2198-H003-ERSX The Kinetix 5500 drives use internal solid-state motor short-circuit protection and, when protected by suitable branch circuit protection, are rated for use on a circuit capable of delivering up to 200,000 A (fuses) and 65,000 A (circuit breakers). đai lý rockwell | nhà phân phối rockwell | đại lý allen bradley […]

Bộ lọc 2198-DB20-F

Bộ lọc 2198-DB20-F AC Line Filter Selection DC-bus Power Supply Cat. No. AC Line Filter  Cat. No. Regenerative Bus Supply Cat. No. AC Line Filter Cat. No. 2198-P031 •   2198-DBR20-F •   2198-DB20-F 2198-RP088 2198-DBR40-F 2198-P070 •   2198-DBR40-F •   2198-DB42-F 2198-RP200 2198-DBR90-F 2198-P141 2198-P208 •   2198-DBR90-F •   2198-DB80-F 2198-RP263 2198-RP312 2198-DBR200-F 2198-P208 (2 in parallel) • […]

Bộ nguồn 2198-P208

Bộ nguồn 2198-P208 Control Power Current Specifications Drive Module Drive Module Cat. No. 24V Current Per Module (non-brake motor) ADC 24V Current, max (with maximum brake current) ADC 24V Inrush Current A DC-bus Power Supplies Bộ nguồn 2198-P031 0.8 – 4.0 Bộ nguồn 2198-P070 Bộ nguồn 2198-P141 1.9 Bộ nguồn 2198-P208 Regenerative Bus Supplies 2198-RP088 […]

Đại lý phân phối Oiles

Đại lý phân phối Oiles oiles việt nam | bạc lót oiles | ống lót oiles | nhà phân phối oiles | đại lý oiles Bạc trượt SPB-061008 Bạc trượt SPB-061010 Bạc trượt SPB-061012 Bạc trượt SPB-081208 Bạc trượt SPB-081210 Bạc trượt SPB-081212 Bạc trượt SPB-081215 Bạc trượt SPB-10012050 Bạc trượt SPB-10012060 Bạc trượt SPB-10012070 […]

Vòng bi SKF 6005

Vòng bi SKF 6005 Vòng bi SKF 6012 Vòng bi SKF 6014 Vòng bi SKF 6015 Vòng bi SKF 6024 Vòng bi SKF 6206 Vòng bi SKF 30212 Vòng bi SKF 32310 Vòng bi SKF 32311 Vòng bi SKF 32313 Vòng bi SKF 6218/C3 Vòng bi SKF 6308-2Z/C3 Vòng bi SKF NU 238 ECML Vòng […]

Đại lý Dynisco

Đại lý Dynisco DYNISCO TPT4634-10M-618 DYNISCO MDT462F-M18-3.5C-3246 DYNISCO SPX-2242EA00B17FEFFACAZZ Cảm biến PT412-10M-18 DYNISCO MDT462H-1/2-5C-15/46 Cảm biến PT462E-3.5CB-9/18 DYNISCO MDT462F-M18-35C-40/46A DYNISCO 4622SA00B17DPDDAAAZZ URV Cảm biến NP463-1/2-20MPA-15/45-K DYNISCO 2242SA00M21CEFFBCAZZ DYNISCO MDT462F-1/2-5C-15/46/T80 DYNISCO MDT422F-1/2-3.5C-15/46 DYNISCO TPT4634-10M-6/18 DYNISCO MDT462F-M18-3.5C-32/46 DYNISCO SPX-2242EA00B17FEFFACAZZ Cảm biến PT412-10M-18 DYNISCO MODEL:PT160-4M-H11 Cảm biến PT492-3.5PA-32/46 0-35MPa DYNISCO IDA334-5C 0-500BAR /0-5V DC24V Cảm biến PT4626-5M-18-18(0-10V) DYNISCO […]

Bộ chuyển đổi tín hiệu NPGL-C111DQ

Bộ chuyển đổi tín hiệu NPGL-C111DQ Bộ chuyển đổi tín hiệu CZ3076 Bộ chuyển đổi tín hiệu NPGL-CM111D Bộ chuyển đổi tín hiệu NPPD-CMD111CH Bộ chuyển đổi tín hiệu NPWD-C11DCH Bộ chuyển đổi tín hiệu NPWD-C11DQ Bộ chuyển đổi tín hiệu NPGL-C111DQ Bộ chuyển đổi tín hiệu NPGL-C111D Bộ chuyển đổi tín hiệu NPWD-C11D.RTD Bộ […]

ROSEMOUNT 3900VP-01-10 Việt Nam

Cảm biến PH ROSEMOUNT 3900VP-01-10 Việt Nam ROSEMOUNT 400-11 ROSEMOUNT 400-12 ROSEMOUNT 400-12-50 ROSEMOUNT 400-12-60 ROSEMOUNT 400-13 ROSEMOUNT 400-11-50 ROSEMOUNT 228-02-21-56-61 ROSEMOUNT 242-02-10-SS-TE-EP ROSEMOUNT 1056-01-22-38-HT ROSEMOUNT 1056-03-22-38-AN ROSEMOUNT 1056-01-21-38-AN ROSEMOUNT 1056-02-22-38-AN ROSEMOUNT 1056-01-20-32-an ROSEMOUNT 1056-02-10-20-30 ROSEMOUNT 1056-01-25-38-an ROSEMOUNT 1056-01-25-32-AN ROSEMOUNT 1056-01-21-31-AN ROSEMOUNT 1056-01-00-38-AN ROSEMOUNT 1056-01-20-38-AN ROSEMOUNT 1056-03-20-38-AN ROSEMOUNT 1056-01-22-38-AN ROSEMOUNT 0499AD0-54 ROSEMOUNT 1056-03-21-38-HT ROSEMOUNT 1056-01-22-32-AN […]

Van điều khiển TVA-M2WGNCM

Van điều khiển TopWorx TVA-M2WGNCM TOPWORX DXP-M21GNEB7A21 TOPWORX DXP-M21GNEB7A2A TOPWORX DXP-M21GNEB7S2 TOPWORX DXP-M21GNEB7S21 TOPWORX DXP-M21GNEB8A2 TOPWORX DXP-M21GNEB8A22 TOPWORX DXP-M21GNEE TOPWORX DXP-M21GNES0000B TOPWORX DXP-M21GNES1A2 TOPWORX DXP-M21GNMB TOPWORX DXP-M21GNMB162 TOPWORX DXP-M21GNMB1A2 TOPWORX DXP-M21GNMB4A2 TOPWORX DXP-M21GNMB7A2 TOPWORX DXP-M21GNMS0000K TOPWORX DXP-M21GNMV TOPWORX DXP-M21GS4B TOPWORX DXP-M21GS4B1A20B TOPWORX DXP-M21GS4B7A31 TOPWORX DXP-M21GSEB TOPWORX DXP-M21GSEB0000B TOPWORX DXP-M21GSEB1620B TOPWORX DXP-M21GSEB1621 TOPWORX DXP-M21GSEB1A2 TOPWORX DXP-M21GSEB1A20B […]

Công tắc hành trình TL 461-22Y

Công tắc hành trình TL 461-22Y Công tắc hành trình ZR 235-11Z-m20 Schmersal BN20-11RZ-M16 TK016-12y-h-ue 2542 – 2e TK016-12y-h-ue-U180 2542 – 2 Schmersal BN20-11RZ-M16 Z4V10H 336-11z-1593-6 AZ/AZM200-B30-RTAG1P1 ZQ 900-22 Công tắc hành trình TZ 064-21Y AZM170-02ZRK Safety switch (Emergence) AZ17-02ZRK Cảm biến an toàn BNS 260-11Z-ST-R Bộ phận truyền động BPS 260-1 SCHMERSAL BN2011RZM16 Z4V7H335-11Z-2272/2654 […]