Author Archives: ONTIDA

ROSEMOUNT 3900VP-01-10 Việt Nam

Cảm biến PH ROSEMOUNT 3900VP-01-10 Việt Nam ROSEMOUNT 400-11 ROSEMOUNT 400-12 ROSEMOUNT 400-12-50 ROSEMOUNT 400-12-60 ROSEMOUNT 400-13 ROSEMOUNT 400-11-50 ROSEMOUNT 228-02-21-56-61 ROSEMOUNT 242-02-10-SS-TE-EP ROSEMOUNT 1056-01-22-38-HT ROSEMOUNT 1056-03-22-38-AN ROSEMOUNT 1056-01-21-38-AN ROSEMOUNT 1056-02-22-38-AN ROSEMOUNT 1056-01-20-32-an ROSEMOUNT 1056-02-10-20-30 ROSEMOUNT 1056-01-25-38-an ROSEMOUNT 1056-01-25-32-AN ROSEMOUNT 1056-01-21-31-AN ROSEMOUNT 1056-01-00-38-AN ROSEMOUNT 1056-01-20-38-AN ROSEMOUNT 1056-03-20-38-AN ROSEMOUNT 1056-01-22-38-AN ROSEMOUNT 0499AD0-54 ROSEMOUNT 1056-03-21-38-HT ROSEMOUNT 1056-01-22-32-AN […]

Van điều khiển TVA-M2WGNCM

Van điều khiển TopWorx TVA-M2WGNCM TOPWORX DXP-M21GNEB7A21 TOPWORX DXP-M21GNEB7A2A TOPWORX DXP-M21GNEB7S2 TOPWORX DXP-M21GNEB7S21 TOPWORX DXP-M21GNEB8A2 TOPWORX DXP-M21GNEB8A22 TOPWORX DXP-M21GNEE TOPWORX DXP-M21GNES0000B TOPWORX DXP-M21GNES1A2 TOPWORX DXP-M21GNMB TOPWORX DXP-M21GNMB162 TOPWORX DXP-M21GNMB1A2 TOPWORX DXP-M21GNMB4A2 TOPWORX DXP-M21GNMB7A2 TOPWORX DXP-M21GNMS0000K TOPWORX DXP-M21GNMV TOPWORX DXP-M21GS4B TOPWORX DXP-M21GS4B1A20B TOPWORX DXP-M21GS4B7A31 TOPWORX DXP-M21GSEB TOPWORX DXP-M21GSEB0000B TOPWORX DXP-M21GSEB1620B TOPWORX DXP-M21GSEB1621 TOPWORX DXP-M21GSEB1A2 TOPWORX DXP-M21GSEB1A20B […]

Công tắc hành trình TL 461-22Y

Công tắc hành trình TL 461-22Y Công tắc hành trình ZR 235-11Z-m20 Schmersal BN20-11RZ-M16 TK016-12y-h-ue 2542 – 2e TK016-12y-h-ue-U180 2542 – 2 Schmersal BN20-11RZ-M16 Z4V10H 336-11z-1593-6 AZ/AZM200-B30-RTAG1P1 ZQ 900-22 Công tắc hành trình TZ 064-21Y AZM170-02ZRK Safety switch (Emergence) AZ17-02ZRK Cảm biến an toàn BNS 260-11Z-ST-R Bộ phận truyền động BPS 260-1 SCHMERSAL BN2011RZM16 Z4V7H335-11Z-2272/2654 […]

Đại lý Telemecanique, đại lý Schneider

Đại lý Telemecanique, đại lý Schneider Technor Italsmea XCW-A115 Telemecanique XCS-ZP700L01M12 Telemecanique XCMN21031L Telemecanique XCMN2102L Đại lý Technor Italsmea XCKWJ210559H29 telemecanique XCK-P??H7 TELEMECANIQUE XCK-P121 Telemecanique XCK-P101 TELEMECANIQUE XCK-M,240 VAC,2 Amps 9 lever type Telemecanique XCKM 60947-5-1 Telemecanique XCK-J1167 TELEMECANIQUE XCKJ10541H29C Đại lý Telemecanique XCKJ 60947-5-1 Telemecanique XCK-J 5970 TELEMECANIQUE XCK-J Đại lý VICKERS XCG2V 8FW […]

Thiết bị đo áp suất 2051TA1A2C31BB4M4Q4

Thiết bị đo áp suất 2051TA1A2C31BB4M4Q4 2051L3AA0TD21ABM4Q4 8705NSE100C3WOKD 3051CD2A22A1AB4M5 8732EST1A1N0M4 3051CD2A02A1AH2B1M5 3051L2AE0AC22AAM5 1151HP4S22M4B7DF 3051CD5A02A1JH2B7K5L4M6T1 3051CD5A02A1JH2S5B7K5L4M6T1P9 3051S1CD1A2E12A1AB4D2M5 3051CD2A22A1AS1M5N1 1199WCC10AFFW71DAA1J 2051L3AA0TD21ABM4Q4 3051CG4A22A1JS1L4M6T1 1199WPN59DRFWFGDCA1J 3051S2TG2A2E11A1BB4D1E1M5P1Q4Q8QS 3051TG4A2B21AS5B4I1Q4 3051CD3A03A1AS5I1Q4 3051CD3A22A1BS2B4I1Q4Q8M5T1 1199DDC66AEFW71DA20 3051TG3F2B21BI1Q8Q4M5T1 3144PD1A1E5B5 3051L2AEOAD22AAM5 3051CD2A22A1AS1N1M5 1199WDB10AFFW71DAA1 2051TG3A2C1DB4M5I5 2051CD3A22A1AM5B4 1151GP7S22M3B1 3051CD2A52A1AB4M5 3051S1TG3A2A11A1AB4K5M5P1Q4T1 3051S1CD1A4A11A00A01B4C1D1K5L4M5Q4T1 3051CD1A27B1JM6B4DFK5L4 3051CD2A22A1AS8B4Q4Q8/1199DCC63DFFWGGDA002E 2051L2AG0KD21AAM5D4 3051CD2A27B1JM6B4DFK5L4 3051TG2A2B21JB4K5M6Q4Q8 3051TG4A2B21JB4K5M6 3051CD0A02A1AM5B3H2L4 3051CG1A22A1AB4M5 3051CD3A27B1JM6B4DFK5L4 3051CD2A22A1JB4E5M6DF 3051CG4A22A1JB4I5L4M6 3051L2AGOKA21AAK5M5 3051CG1A22A1BB4I5M5 3051CD4A22B1JB4K5L4M6 3051CG5A22A1JB4I5L4M6 3051TG1A2B21AS1/1199WDA95KFFWJGCC00 3051TG3A2B21JB4M6 3051GP3A2B21AB4M5HR5 […]

Dây cu roa RECMF 8410

Dây cu roa RECMF 8410 Dây chì sợi (Đk 0,5 x 10cm/sợi) dùng đo khe hở Dây chì sợi (Đk1 x 10cm/sợi) dùng đo khe hở Dây cu roa 23×950 Dây cu roa 3 V 1000 Dây cu roa 3 V 670 Dây cu roa 3V 600 Dây cu roa 3V X710 Dây cu roa […]

Đại lý Crydom

Đại lý Crydom nhà phân phối crydom | crydom việt nam | mô đun crydom | rơ le crydom | rơ le bán dẫn crydom | rơ le thời gian  Part Number Control Voltage Range Maximum Load Current Operating Voltage Range Timer Function Mounting Rơ le DRTA24A06 180-240 VAC/DC 6:00 SA 24-280 VAC Delay on […]

Switch tốc độ ESSE2-AM

Switch tốc độ Woodward ESSE2-AM Đại lý 335-AA1A-J5P MAGNETROL Đại lý Turck WAK3-4/P00/S105,NO:8014219 Đại lý ECKARDTSRD991?CBHNS7EA4NA Đại lý BAUTZE22NRFB-LNN-NS-00 Đại lý REXROTH R900585076 1PV2V4-3X/80RE37MC1-16A1 Đại lý FUNKEGPLK 60-30 ZN.360 000 080 0 SN.651131 Đại lý Binder99 0436 14 05 Đại lý 446413temp0 Đại lý SCHMERSAL AZ/AZM 200-B30-RTAG1P1,101178738 Đại lý Demag Cranes & Components GmbH Dematik […]

Nhà phân phối aptomat GE

Nhà phân phối aptomat GE General Electric G62C16+CA-H672567 General Electric G62C10+CA-H672567 General Electric G62C04+CA-H672567 General Electric G62C02+CA-H672567 General Electric G64C02+CA-H672567 G61B06 G60 1P 6A B 674692 G61B10 G60 1P 10A B 674694 G61B16 G60 1P 16A B 674696 G61B20 G60 1P 20A B 674697 G61B25 G60 1P 25A B 674698 G61B32 G60 1P 32A B […]